Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Alleen werkgevers echt blij met Bakker

16 jun 08

Alleen de werkgeversorganisaties zijn echt blij met de aanbevelingen die de commissie-Bakker maandag aan het kabinet heeft gedaan om de komende jaren honderdduizenden mensen extra aan de slag te krijgen.

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland tonen zich ingenomen met de voorstellen om de WW-duur drastisch te beperken en de pensioenleeftijd op te trekken. Ook zijn ze positief over het plan om bedrijven en werknemers in eerste instantie verantwoordelijk te maken voor het aanpakken van de werkloosheid. Het bestaande ontslagrecht boet daardoor sterk aan betekenis in, verwachten de werkgeversorganisaties.

De coalitiefracties CDA, PvdA en ChristenUnie houden zich op de vlakte over de belangrijkste voorstellen van TNT-topman Peter Bakker en de zijnen, maar kunnen zich wel vinden in een aantal adviezen voor de korte termijn. De vakbonden zijn overwegend negatief. Ook de meeste oppositiefracties zijn teleurgesteld.

De commissie werd eind vorig jaar door het kabinet ingesteld toen datzelfde kabinet het niet eens kon worden over een versoepeling van het ontslagrecht. De commissie wil dat bedrijven overtollig geworden personeelsleden nog een halfjaar op de loonlijst houden en helpen bij het zoeken naar ander werk. Als dat niet lukt, krijgt de werknemer nog enige tijd een uitkering, maar de duur daarvan is korter dan die van de huidige WW.

Elke werknemer krijgt een eigen 'werkbudget' om scholing of zorgverlof te financieren en periodes van werkloosheid te overbruggen. Zowel werkgever, werknemer als overheid moet hieraan meebetalen.

De commissie verwacht dat er straks door de vergrijzing werk genoeg is voor iedereen. De kunst wordt alleen om werknemer en vacature aan elkaar te koppelen. Op termijn is er zelfs sprake van een tekort aan arbeidskrachten.

Daarom moet vanaf 2016 de AOW-leeftijd jaarlijks met een maand omhoog, vindt de commissie. In 2040 zal die dan 67 jaar zijn. Bakker c.s. stellen ook voor de opbouw van het aanvullend pensioen te verlagen. Bovendien moeten gepensioneerden vanaf 2011 geleidelijk gaan meebetalen aan de AOW. Hierdoor neemt het aantal werkenden toe en gaan de pensioenlasten omlaag.

Al deze aanbevelingen van de commissie zijn bedoeld voor de wat langere termijn. Ze doet ook voorstellen die het kabinet nu al kan doorvoeren. Fiscale prikkels moeten iedereen stimuleren langer door te werken. Werkgevers die ouderen in dienst nemen, moeten belastingvoordeel krijgen. De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt moet beter. De subsidies voor de kinderopvang moeten zo vorm krijgen dat het voor vrouwen lonender wordt te gaan werken.

Dit kortetermijnpakket kan op vrijwel unanieme steun rekenen bij politiek en scoiale partners. "Laten we dit eerst incasseren", zegt FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Snel mee aan de slag gaan, luidt de wens van CDA en PvdA.

Maar over de andere aanpak bij werkloosheid die de commissie wil en het verhogen van de pensioenleeftijd zijn de reacties een stuk voorzichtiger. CDA en PvdA houden het bij "interessante denkrichtingen". "Het uitgangspunt is uiteraard dat we geen oude schoenen weggooien voordat we nieuwe hebben", onderstreept PvdA-Kamerlid Hans Spekman. VVD en GroenLinks vinden de plannen van Bakker om uiteenlopende redenen niet ver genoeg gaan.

FNV-voorzitter Jongerius noemt het realiteitsgehalte van de commissievoorstellen over aanpassing van de WW en een hogere pensioenleeftijd 'ver onder de maat'. Haar CNV-collega René Paas vindt de plannen 'gevaarlijk'.

Premier Jan Peter Balkenende en minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken, die het rapport-Bakker maandag in ontvangt namen, reageerden terughoudend maar niet onwelwillend. Het kabinet komt volgende week met een eerste, vermoedelijk voorzichtige reactie op het rapport, zodat de Tweede Kamer er nog voor het zomerreces over kan debatteren.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief