Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Energierapport 2008

18 jun 08

Energievoorziening moet schoner, slimmer en gevarieerder

Er is een fundamentele verandering van onze energievoorziening nodig om het hoofd te bieden aan de stijgende energievraag en de stijgende CO2-uitstoot die op hun beurt leiden tot stijgende energieprijzen.

Investeringen
De energievoorziening moet schoner, slimmer en gevarieerder. De transitie biedt grote kansen voor Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven. Het kabinet investeert in de jaren 2008 tot en met 2011 bijna 7,5 miljard euro in de energievoorziening, intensiveert het internationale energiebeleid en past de wet- en regelgeving aan om de werking van de energiemarkten en het investeringsklimaat te verbeteren.

Samen met marktpartijen gaat het kabinet Nederland als gasrotonde uitbouwen, de Noordzee ontwikkelen als duurzame energiebron en zorgen voor een slimme en flexibele energie-infrastructuur. Dat is de kern van het Energierapport 2008 dat minister Van der Hoeven van Economische Zaken, minister Verhagen van Buitenlandse Zaken en minister Cramer van Ruimte en Milieu aan de Tweede Kamer hebben aangeboden.

Aantrekkelijk
Het kabinet steunt de ontwikkeling van CO2-afvang en -opslag. Aardgas blijft ook de komende decennia een belangrijke rol spelen in de elektriciteitsopwekking. Voor potentiële investeerders in kolencentrales is Nederland een aantrekkelijk land vanwege de kustlocaties.

Kernenergie is momenteel goed voor vier procent van de elektriciteitsproductie in Nederland. Als gevolg van het klimaatprobleem en het schaarsteprobleem wordt wereldwijd steeds meer geïnvesteerd in de bouw van nieuwe kerncentrales.

Kerncentrale?
Mede tegen deze achtergrond heeft het kabinet aangegeven dat het denken over kernenergie in de toekomstige brandstofmix niet stil mag staan, ook al is besloten dat in deze kabinetsperiode geen nieuwe kerncentrale wordt gebouwd.

In het energierapport schetst het kabinet een aantal mogelijke toekomstscenario's en neemt het kabinet een reeks no-regret maatregelen om toekomstige besluitvorming niet te bemoeilijken. De komende periode worden de scenario's verder uitgewerkt, zodat een volgend kabinet een verantwoord besluit kan nemen over de toekomstige inzet van kernenergie in Nederland.

(Bron: persbericht Ministerie van Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en VROM)

Terug naar boven

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief