Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Noordzee wordt belangrijke energiebron

18 jun 08

Het kabinet wil de aardgasbarten inzetten om duurzame energie te stimuleren. Daartoe wordt de wet over het Fonds Economische Structuurversterking (FES) gewijzigd.

In 2010 wordt bezien of en in hoeverre geld dat het kabinet heeft uitgetrokken voor duurzame energie toereikend is. In deze regeerperiode is per jaar 1 miljard beschikbaar voor duurzame energie.

Energierapport
Dat zei minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken woensdag bij de presentatie van het energierapport. In het rapport wordt beschreven hoe Nederland de overstap kan maken naar een duurzame energievoorziening in 2050.

Het kabinet ziet de Noordzee als een steeds belangrijker energiebron. Het wil niet alleen aanleg van windparken en het winnen van gas uit kleine velden bevorderen, maar ook getijde- en golfslagenergie, het opwekken van stroom door het verschil tussen zout en zoet water te benutten en het op zee kweken van algen voor biobrandstoffen.

Niets uitgesloten
Tot 2050 wordt geen mogelijkheid op voorhand uitgesloten bij de opwekking van energie, dus ook kernenergie niet. In deze regeerperiode wordt niet beslist over nieuwe kerncentrales, maar de knoop kan wel worden doorgehakt bij de vorming van het volgende kabinet.

Ook moet Nederland een 'gasrotonde' worden. Gas uit onder meer Rusland wordt hier opgeslagen in lege gasvelden en van daaruit doorgevoerd naar andere landen. De betrekkingen met energieleverende landen als Rusland, Kazachstan, Algerije en Saoedi-Arabië moeten daarom worden verbeterd, stellen de ministers.

Kolencentrales
Hoewel de uitstoot van broeikasgassen moet worden teruggedrongen, is Nederland volgens het kabinet een geschikte plaats voor kolencentrales. De ontwikkeling van de techniek om daarbij het broeikasgas CO2 af te vangen en op te slaan, wordt gestimuleerd.

De PvdA stelt in een reactie dat niet alle kansen worden benut. Volgens Kamerlid Dierik Samsom moet meer worden ingezet op besparing van energie en moet meer voortvarend worden gewerkt aan nieuwe windparken op zee.

Hard hoofd
Enbin, de vereniging van beheerders van energienetten, zegt graag mee te werken aan meer kleinschalige duurzame productie van stroom en het transport van biogas. Greenpeace wil dat het kabinet kernenergie definitief uitsluit en heeft er bovendien een hard hoofd in dat bij kolencentrales de uitstoot van het broeikasgas CO2 kan worden opgevangen.

(Bron: ANP)
 

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief