Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Reactie van het ministerie van Justitie op uitzending NOVA over Eef de F.

19 jun 08

De heer De F. is in Thailand veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf voor de invoer van zowel hard- als softdrugs. Volgens het afgesloten WOTS-verdrag (Wet Overbrenging Tenuitvoerlegging Sancties) met Thailand kan in het kader van de resocialisatie de Tha

Het verdrag met Thailand gaat ervan uit, dat de tenuitvoerlegging van de Thaise straf in Nederland wordt voortgezet. Alleen als de Thaise straf hoger is dan de maximumstraf die de Nederlandse wet stelt op het strafbare feit, kan de duur van de Thaise straf worden teruggebracht tot het Nederlandse strafmaximum.

Dat is in deze zaak gebeurd en het gerechtshof in Arnhem heeft de duur van de tenuitvoerlegging vastgesteld op zestien jaar. Het verdrag voorziet dus niet in een omzetting van de Thaise straf in een naar Nederland geldende maatstaf voor eenzelfde delict.

De volgende fase in de procedure hangt af van de reactie van de heer De F. Uit gewisselde correspondentie is gebleken dat de heer De F. van de hoogte van de in Nederland bepaalde straf af laat hangen of hij zijn verzoek om te worden overgebracht, handhaaft.

De duur van de verdere tenuitvoerlegging van de Thaise gevangenisstraf wordt door betrokkene en zijn familie als zeer lang ervaren. Dat is begrijpelijk, maar die hoge straf komt, doordat hij het feit in Thailand heeft gepleegd en er in Thailand zeer hoge straffen worden opgelegd voor drugsdelicten. Aan zijn WOTS-verzoek is alle vereiste zorg besteed en de daarvoor geldende regels zijn zorgvuldig en correct toegepast.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief