Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Bussemaker scoort bij oppositie met embryoselectie

2 jul 08

Met haar nieuwe brief over de selectie van embryo's scoorde staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) woensdag zelfs bij de oppositie in de Tweede Kamer.


Alleen de SGP toonde zich teleurgesteld in de opstelling van coalitiepartij ChristenUnie, die eerder heibel maakte over Bussemakers voornemen de selectie van embryo's uit te breiden, maar dit nu toch zal steunen. "Zo ken ik mijn medestrijders van de ChristenUnie niet", zoals fractievoorzitter Bas van der Vlies het verwoordde. Volgens hem ligt gewoon weer het oorspronkelijke voorstel van Bussemaker op tafel.

De ChristenUnie schaart zich nu schoorvoetend achter uitbreiding van embryoselectie "We stemmen niet juichend in", zei CU-Kamerlid Esmé Wiegman. De partij gaat nu toch akkoord omdat Bussemaker de voorwaarden waaronder dit mogelijk is, nu strakker gaat vastleggen. Wiegman ziet dit als een inperking van de huidige regels, die de deur voor embryoselectie wijd open zouden zetten.

Veel oppositiepartijen hielden de ChristenUnie in navolging van Van der Vlies voor dat de partij zich nu neerlegt bij selectie op meer ziektes dan nu in de praktijk het geval is, terwijl daar de ruzie binnen het kabinet nu juist om begonnen was. CU-vicepremier André Rouvoet dwong binnen het kabinet af dat Bussemaker haar eerdere brief over uitbreiding van embryoselectie introk.

Voor de rest maakte de Kamer zich nog druk om de samenstelling van de landelijke commissie die een richtlijn gaat opstellen voor embryoselectie en een uitspraak zal moeten doen over nieuwe ziektes die hiervoor in aanmerking komen. Bussemaker verzekerde dat zij die commissie niet zal samenstellen. Ook zal ze zich niet bemoeien met de toetsing van de voorwaarden die in het ziekenhuis plaatsvindt.

Op vragen vanuit de Kamer om uitbreiding van de capaciteit voor embryoselectie antwoordde Bussemaker dat ze niet meteen een grote toeloop verwacht. Mocht er toch meer capaciteit nodig zijn, dan moet dat van het CDA buiten het Academisch Ziekenhuis Maastricht, dat nu als enige de preïmplantatie genetische diagnostiek uitvoert.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief