Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Reactie Time Media Groep

4 jul 08

Graag wil ik reageren op uw email van d.d. 18 juni 2008, waarin u aangeeft dat informatie in wil winnen over Time Media Group (TMG).

TMG is een jonge, succesvolle, zeer ambitieuze Rotterdamse onderneming met verschillende mediaproducten. De statuten van onze organisatie kunt u raadplegen bij de KvK van Rotterdam.

TMG hoort niet tot een politieke of sociale beweging. U moet zich realiseren dat er niet een hiërarchische beweging is en wat geassocieerd is met Fethullah Gulen en waar je je concreet bij aan kunt sluiten. De heer Gülen is een gerenommeerd intellectueel die schrijft, debatteert, taboes doorbreekt, denkt en analyseert over maatschappelijke, culturele en religieuze issues. Nogmaals, wij rekenen ons daarom ook niet tot een bepaalde beweging. Als Zaman Nederland hebben we wel periodiek gepubliceerd over de heer Gülen en zijn gedachtegoed. Vooral zijn kijk op de integratie en op participatievraagstukken, islam, terreur en democratie zijn voorbeelden van items die behandeld zijn in ons Nederlandstalige maandblad.

Eergisteren nog heeft het Turkse Constitutionele Hof hem vrijgesproken van alle eerder geuite beschuldigingen die ook o.a. door jullie 'informanten' worden herhaald. Enkele dagen geleden heeft het Amerikaanse blad Foreign Policy, de heer Gülen zelfs uitgeroepen, tot "the world's top public intellectual". Dus, waar hebben we het dan over?

Het had NOVA gesierd om dit te berichten in plaats van herhaling van datgene dat door het Hof en de algemene opinie voor eens en altijd is veroordeeld.

In een van de artikelen in de bijlage, geschreven door Ozdemir Ince, (een bekende columnist van dagblad Hurriyet en uitgesproken tegenstander van Gulen en zijn gedachtegoed), wordt zelfs beweerd, dat de heer E. J. Zurcher, een 'Fethullahci' (aanhanger van F. Gulen) is? Terwijl de heer Zurcher richting u aangeeft dat mijn organisatie bezig is met 'niet integratie bevorderende activiteiten?

Belachelijk voor woorden, maar, wij kunnen het niet meer volgen, u kennelijk wel en wie moeten we nu geloven?

In de laatste editie van Zaman Nederland (van 20 juni jl.) staat bijvoorbeeld een uitgebreid stuk over zijn standpunt inzake gender verhoudingen, humanisme en dogmatisme in de islam etc. Dit standpunt kan als liberaal islamitisch gezien worden. Maar wil dat volgens u en uw 'informanten' zeggen dat zijn gedachtegoed gevaarlijk is voor de samenleving en niet 'integratie bevorderend' is?

Wij willen juist als een serieuze mediaorganisatie ook aan deze en vergelijkbare nuchtere stemmen uit de moslim gemeenschap een vaste plek en heldere stem blijven geven in onze uitgaven, als tegenhanger van de radicale islam die tegenwoordig het nieuws domineert.
Al deze openbare media producties zouden dus volgens uw 'informanten' en uw redactie, producten zijn om de opinie een dubbele agenda en een spiegel voor te houden?

Nu wij zelf al een tijdje ten onrechte en zeer indringend worden geconfronteerd met allerlei rare beelden en vooroordelen van uw redactie, heeft mijn eigen redactie besloten zelf op pad te gaan en onderzoek te doen naar de oorsprong van deze berichtgeving.

Het resultaat van dit onderzoek heeft ons tot nu toe zeer verbaasd, en ons inziens zal heel Nederland zeer verbaasd reageren op de resultaten, wanneer die straks worden gepubliceerd in een speciale editie van Zaman Nederland en breed verspreid in der landen, met een oplage van 150.000. Dit zal ongetwijfeld leiden tot een buitengewoon interessante journalistieke ontknoping, zeker als het samen met een chronologische lijst van alle berispingen van NOVA, die zijn gedaan door de RVJ worden gepubliceerd.

Graag willen we u dan ook de gelegenheid geven om te reageren op het resultaat van het onderzoek dat door onze medewerkers in de afgelopen maanden is uitgevoerd. Het onderzoek omvat de volgende hoofdonderdelen: intimiderende benadering door NOVA; intensieve contacten met Turkse inlichtingendiensten en samenwerking met ultranationalistische kringen; en de selectieve aandacht en eenzijdige berichtgeving van NOVA.

Er is in de afgelopen maanden door onze collega's uitvoerig gesproken met mensen die beweren contact te hebben gehad met uw medewerker, de heer S. Altunterim en met anderen, onder wie ook een lokale politica uit Rotterdam.

Naast de vele telefoontjes en bezoeken van uw medewerker, zijn ze ook actief gebeld en bezocht (meermalen) door deze politica uit Rotterdam, met het verzoek om in NOVA te reageren en zich negatief uit te laten over instituten waar ze hebben gelogeerd. Als ze dat zouden doen, zouden ze volgens deze politica worden 'beschermd' tegen 'bedreigingen' die zouden worden geuit vanuit deze 'beweging'. Deze mensen zijn wekelijks gebeld en bezocht en zouden op een zeer indringende manier zijn benaderd en lastig gevallen. Veelal zijn zij verbaal bedreigd met allerlei verhalen om ze over te halen voor de tv-camera beschuldigingen te uiten in de richting van deze instituten, waar ze korte of lange tijd hebben gelogeerd.

Er is in eerste instantie door uw medewerker met deze mensen gesproken en getracht informatie in te winnen, als een geïnteresseerde of als iemand die zijn nicht of zijn neef wilde plaatsen op deze internaten die zouden behoren tot deze 'beweging'. Er is niet gezegd dat hij bij de televisie werkte en een journalist was, en zeker niet van het programma NOVA. Kortom, men is niet met open vizier benaderd. Delen uit die gesprekken zouden volgens deze mensen nu worden gebruikt als feiten die worden gepresenteerd als ultieme waarheid. Zij willen niet dat deze ínformatie' gebruikt wordt in een tv-reportage van NOVA.

Tijdens ons eigen onderzoek is gesproken met mensen (ook met bekenden van uw correspondent), die beweren dat er intensieve en synergetische contacten zijn geweest tussen uw correspondent en enkele academici, afkomstig uit Turkije, die tijdelijk in het kader van uitwisselingsprojecten bij verschillende Nederlandse universiteiten werken. Maar volgens ingewijden gaat het om mensen en academici die actief werken en rapporteren voor verschillende Turkse inlichtingendiensten.

Deze personen zouden als bron en inspiratie fungeren voor NOVA en op aandringen van deze figuren zouden de NOVA-medewerker en uw redactie hebben besloten tot deze reportage. Deze informanten worden door vooraanstaande leden van de Turkse gemeenschap beschouwd als actieve medewerkers van 'Ulusalcilar', een groep die gezien wordt als ultranationalistisch. De aanhangers daarvan staan ook bekend als fervente tegenstanders van de Europese Unie en van de Verenigde Staten. Deze groep maakt er geen enkel geheim van, dat volgens haar de onderhandelingsgesprekken met de EU en de daarmee samenhangende grondwettelijke hervormingen die leiden tot meer vrijheden in Turkije, teruggedraaid moeten worden en dat Turkije alle contacten met deze 'imperialistische machten' per direct moet verbreken.

Er wordt beweerd in onze interviews dat NOVA zich - mogelijk onbewust en via een medewerker - voor het karretje laat spannen van deze krachten in Turkije, die onder geen beding willen samenwerken met de beschaafde wereld waarin vrijheden en verworvenheden als uitgangspunt gelden.

Er is ook gesproken met mensen die beweren dat zowel NOVA als een aantal andere journalisten van verschillende Turkse en Nederlandse dagbladen die vaak schrijven (veelal negatief) over de Islam en Moslims, bewust geselecteerd zijn door deze groep om opvattingen, afkomstig uit dit 'duistere' deel van de Turkse samenleving, op Nederlands grondgebied uit te venten. In dit kader is er bewust voor gekozen om succesvolle en algemeen bekende initiatieven in Nederland 'uit te lichten', om daarmee de Nederlandse opinie in negatieve zin te beïnvloeden.

Mijn redactie is geschrokken van deze interviews en kan niet geloven dat dergelijke beweringen juist zijn. Daarom willen we graag uw standpunt vernemen, alvorens tot publicatie van onze bevindingen over te gaan.

Uw reactie kunt u te allen tijde kenbaar maken aan ondergetekende.

Daarnaast ontving NOVA van de Time Media Groep ook de volgende, tweede reactie:

Of onze organisatie zich wel/niet bezig houdt, met 'integratie bevorderende activiteiten' kunt u uitmaken uit de volgende lijst van acties die wij als TMG vanaf de oprichtingsjaar hebben georganiseeerd, u kunt wel melding maken van deze lijst in uw reportage.

Onze bekendste product en actie is vanzelfsprekend een volledig Nederlandstalige blad met een oplage van 50 duizend!

De thema's die daarin de revue passeren; Diversiteitsmanagement, Identiteit, Islamofobie, Islam en democratie, Respect en Beschaving etc.

Activiteitenlijst:

30 juni j.l.: Rondetafel bijeenkomst met 6-tal Hoofdredacteuren van verschillende Nederlandse bladen om meer kleur en fleur in de mainstream media te brengen en meer samenwerking onderling tot stand te brengen.

3 juni j.l.: Presentatie boek The First Lady of Georgie, van mevrouw Roelofs, de NL- echtgenote van de President van Georgie, haar boek is in het Turks uitgegeven iov Time Media Group.

22 april j.l Debat Wakker Worden Nederland, over hoogopgeleide allochtonen die terug gaan naar land van Herkomst ism EUR.

20 maart j.l. Speciale editie Zaman Nederland met een oplage van 150 duizend, dat ging over de impact van de Wilders-film, 'Fitna', op de harmonie in de Nederlandse samenleving.

2 februari j.l. Cartoon tentoonstelling in de Kunsthal Rotterdam met als thema betrekkingen Turkije -EU en in het bijzonder met Nederland.

17 december 2007: Tentoonstelling en symposia over Mevlana en Erasmus ism Historisch Museum Rotterdam.

8 november 2007: Werkbezoek Istanbul

7/11-12/12 2007: Cursus Journalistiek en Schrijven in Rotterdam (25 cursisten)

21 sept. 2007: 3e Iftar-diner in Amsterdam, 250 genodigden uit het hele land..

29 augustus 2007: Rondetafel bijeenkomst

6-27 juni 2007: Cursus Journalistiek en Schrijven in Amsterdam (20 cursisten)

29 april 2007: Wikipedia Workshop verzorgd door Oscar van Dillen

28/3-2/5 2007: Cursus Journalistiek en Schrijven in Rotterdam (20 cursisten)

19 maart 2007: Seminar Matrix en de extra dimensies van het leven, Schrijver: Sadik Yemni

14 februari 2007: Conferentie: de toekomst en het heden van de Turkse media in Nederland: Yavuz Nufel

3 februari 2007: Seminar: filisofische en literaraire benadering van de tijd, Sadik Yemni/Yusuf Alan

14 januari 2007: Ontbijt met vertegenwoordigers van de Turkse studenten Verenigingen

6 december 2006: Cursus: Turks als literaire taal: beter spreken en schrijven, Yusuf Alan

1 november 2006: Cursus Journalistiek en Schrijven in Rotterdam (25 cursisten)

7 oktober 2006: 2e Iftar-diner TMG- in Spijkenisse, aan 300 genodigden waaronder Mýnister van BuZa, Ben Bot

6 sept. 2006: Seminar opvoeding, pedagoog: Adem Gunes

9 juni 2006: Boek presentaie Bulent Turker

24 mei 2006: Receptie, uitdelen prijzen, essay wedstrijd TMG

1 mei 2006: Project Voetbal Verbindt: actie steun Oranje tijdens de WK!

23 februari 2006: Ontmoeting en kennismaking met de vertegenwoordigers van de Turkse media in NL.

9 februari 2006: Foto tentoonstelling in onze eigen media center van fotografen (Coþkun Çelik, Anneriek Holtermans, Erdoðan Doðan ve Buðra Türker)

1 februari 2006: Cursus Journalistiek en Schrijven in Rotterdam (20 cursisten)

26 januari 2006: Kennismaking met TR-schrijvers, woonachtig in NL.

12 december 2005: Opening onze eigen media center in Rotterdam, door MP: J.P. Balkenende

21 oktober 2005: 1e Iftar-diner Time Media Group in Amsterdam

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief