Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

De reactie van het bestuur van HOGIAF op de uitzending op 4 juli 2008

11 jul 08

HOGIAF is de grootste multiculturele ondernemersorganisatie in Nederland. Zij komt op voor de belangen van de aangesloten ondernemers en tracht de kwaliteit en kwantiteit van haar leden te verbeteren.

Daarvoor organiseert HOGIAF diverse groepsactiviteiten en opleidingen terwijl de leden ook individueel worden geadviseerd en ondersteund. Dit doet HOGIAF in nauwe samenwerking met haar partners in de ondernemerswereld in Nederland, binnen het kader van de wet en regelgeving en met hoge ethische fatsoensnormen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor HOGIAF een belangrijk thema.

HOGIAF houdt zich neutraal jegens welke religie, beweging of wereldvisie dan ook. Uiteraard kunnen aangesloten ondernemers persoonlijk zich wel verbinden aan een godsdienst, beweging of een wereldvisie. Dit ziet HOGIAF als privé aangelegenheid.

Als HOGIAF zijn wij trots op het feit dat HOGIAF als organisatie in de praktijk toegankelijk blijkt te zijn voor alle ondernemers, ongeacht hun achtergronden qua ras, etniciteit, geslacht, geaardheid, religie en wereldvisie. Op deze gronden maken we dan ook geen onderscheid.

Als gevolg van deze grondhouding vinden wij normaal dat er binnen HOGIAF leden zijn die warm hart toedragen aan het gedachtegoed de heer Gulen. Dit zien wij dan ook niet als bezwaarlijk.

Wederom blijkt hoezeer integratie een moeizaam proces is. Met haar partners zet HOGIAF zich in voor participatie en integratie van allochtone ondernemers binnen de Nederlandse Samenleving in de breedste zien van het woord. HOGIAF zal zich blijven inzetten voor onze gezamenlijke toekomst in Nederland.

Het bestuur.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief