Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Brief van ex-vrouw Jeroen

12 jul 08

Naar aanleiding van het interview met Jeroen van Hasselt, in de uitzending van NOVA d .d.1 1j uli 2008, graag aandacht voor het volgende.

Nadat de ex-partner van dhr Van Hasselt reeds in april jl. aan hem rechtstreeks een omgangsregeling met de kinderen heeft aangeboden is, via mij als raadsvrouwe in mei jl. nogmaals een concrete omgangsregeling aangeboden.

Van Hasselt heeft tot op heden geweigerd op beide voorstellen in houdelijk te reageren. Beweringen van Van Hasselt over het niet mogen zien van zijn kinderen zijn derhalve pertinent onwaar. De heer Van Hasselt verdraait op deze manier bewust de feiten.

Beweringen over keuzeonbekwaamheid bestrijdt cliënte met klem. Ze laat voorts weten het zeert te betreuren dat Van Hasselt via deze weg aandacht vraagt voor een relatieprobleem. Zij wenst hun scheiding niet in het openbaar uit te vechten over de ruggen van de kinderen. De belangen van de kinderen worden hierdoor juist geschaad, zij betreurt het dan ook zeer dat haar ex-partner deze onsympathieke weg wenst te bewandelen.

Tegen Van Hasselt is overigens reeds eerder een aanklacht ingediend wegens laster en/of smaad, en grove schending van de privacy, die bij justitie in behandeling is. De lezer gelieve het interview met Van Hasselt in deze context te bezien, in het kader van hoor en wederhoor.

mr. S.M.E. van Fraaijenhove van der Maas

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief