Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Rutte strijdt tegen terreur van middelmaat

28 aug 08

Mark Rutte wil de VVD neerzetten als een optimistische partij, die mensen de ruimte geeft iets van hun leven te maken.

"De VVD gaat in het offensief tegen de terreur van de middelmaat. Vóór de hardwerkende Nederlander die vorm en inhoud geeft aan de eigen toekomst."

Dat staat in de concept-beginselverklaring van de VVD, die partijleider Rutte donderdag heeft gepresenteerd. Ze moet de huidige, die uit 1980 dateert, vervangen.

Rutte wil dat de VVD ook "strijdt voor verheffing van de onderklasse: door goed onderwijs en door mensen niet afhankelijk te maken van een overheid, maar hen helpen op eigen benen te staan".

Volgens het concept-beginselprogramma is onderwijs onontbeerlijk om mensen te verheffen uit achterstand en armoede. Goed onderwijs gedijt volgens Rutte het beste in een kleinschalige omgeving. "Leraren zijn voor de VVD de sleutel tot het succes in het onderwijs. Zij dienen de ruimte te krijgen om hun vak optimaal uit te oefenen." Overdracht van kennis moet daarbij voorop staan.

Rutte legt de nadruk op de liberale beginselen van de VVD. Vrijheid en verantwoordelijkheid ziet hij als het hoogste goed. Gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid vloeien daaruit voort.

De beginselverklaring pleit verder voor goed burgerschap, ook van immigranten. "De Nederlandse samenleving vindt haar oorsprong in de joods-christelijke traditie, het humanisme en de Verlichting. Deze beschavingsfundamenten vormen samen met de Nederlandse taal, de vaderlandse geschiedenis en de Grondwet de grondslag van onze nationale identiteit."

Volgens Rutte streeft de VVD naar "een krachtige kleine staat met gezonde overheidsfinanciën". Belastingheffing is onvermijdelijk, maar de belastingdruk moet zo laag mogelijk blijven. Nederland dient een rechtsstaat te blijven waarin de staat het geweldsmonopolie heeft. Als staatsvorm houdt de VVD vast aan de constitutionele monarchie onder het Huis van Oranje-Nassau.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief