Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Rutte wil optimistische VVD die niet te veel belooft

28 aug 08

VVD-leider Mark Rutte vindt dat staat en politiek te veel beloften doen die ze niet kunnen waarmaken.

Dat verklaart volgens hem onbehagen over de politiek. Hij pleit voor een kleinere staat en een burger die zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk is voor zijn leven.

Rutte zei dat donderdag in Den Haag bij de presentatie van zijn nieuwe concept-beginselprogramma voor de VVD. Daarin kondigt hij een offensief aan tegen "de tereur van de middelmaat". De VVD moet volgens hem een optimistische partij zijn, die de hardwerkende Nederlander de ruimte biedt om iets van zijn leven te maken.

De VVD moet volgens Rutte ook strijden voor de "verheffing van de onderklasse". Goed onderwijs is daarbij essentieel. Dat moet ervoor zorgen dat mensen niet afhankelijk zijn van de overheid, maar op eigen benen kunnen staan. Onderwijs gedijt volgens Rutte het best in een kleinschalige omgeving. Van de vroegere VVD-steun voor schaalvergroting in onderwijs en zorg heeft hij spijt.

Een ander speerpunt voor de VVD-leider vormt het milieubeleid. In de strijd tegen de opwarming van de aarde mag er op kernenergie niet langer een taboe bestaan, vindt hij.

De nieuwe beginselverklaring van de VVD moet de huidige, die dateert uit 1980, vervangen. Het VVD-congres moet er, na een interne discussie in de partij, in november zijn fiat aan geven.

De reacties donderdag waren betrekkelijk lauw. VVD-vicefractievoorzitter Edith Schipper toonde zich ingenomen. Ook voormalig VVD-leider Hans Wiegel sprak van een goed verhaal, maar vroeg zich af of het nodig was met een nieuw beginselprogramma te komen. "Er is niks mis mee, maar dat geldt ook voor het oude programma."

De Brabantse gedeputeerde Onno Hoes, die zich eerder dit jaar als kandidaat voor het VVD-partijvoorzitterschap fel verzette tegen de komst van een nieuw beginselprogramma, vindt het stuk van Rutte "niet spannend en niet provocerend". Volgens hem heeft de VVD-leider zijn pretenties niet waargemaakt.

CDA-fractieleider Pieter van Geel vindt de nieuwe beginselverklaring "middelmatig" en "weinig origineel". Ook PVV-leider Geert Wilders, die enkele jaren terug uit onvrede uit de VVD stapte, spreekt van "een middelmatig stuk". Rita Verdonk van Trots op Nederland, eveneens na ruzie uit de VVD vertrokken, wilde helemaal niet reageren. Ook voormalig VVD-leider Frits Bolkestein hulde zich in stilzwijgen.

Rutte bestempelde de nieuwe beginselverklaring donderdag niet als een koerswijziging. De liberale principes als vrijheid, gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid staan nog recht overeind.

Rutte ziet de joods-christelijke traditie, het humanisme en de Verlichting als de oorsprong van de Nederlandse samenleving. "Deze beschavingsfundamenten vormen samen met de Nederlandse taal, de vaderlandse geschiedenis en de Grondwet de grondslag van onze nationale identiteit", schrijft hij.

Nederland moet een rechtstaat blijven, waarin de staat het monopolie op geweld heeft. Als staatsvorm houdt de VVD vast aan de constitutionele monarchie onder het Huis van Oranje.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief