Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Deltafonds en Deltaregisseur voor waterveiligheid

3 sep 08

De Deltacommissie onder leiding van oud-minister Cees Veerman blaast het begrip Delta nieuw leven in. De groep wijzen adviseert in het woensdag gepresenteerde advies 'Samen werken met water, een land dat leeft, bouwt aan zijn toekomst' te gaan werken met


De commissie-Veerman had een bredere opdracht dan de Deltacommissie die na de watersnoodramp van 1953 keek welke technische maatregelen konden worden getroffen om de toen overstroomde gebieden beter te beschermen. Het Deltaplan zag toen het licht. Nu nopen de toename van rivierwater en de stijging van de zeespiegel tot actie.

"De veiligheidsopgave is urgent. Nederland heeft een achterstand in te lopen, omdat niet wordt voldaan aan de huidig geldende normen", maant de Deltacommisie. Nederland moet dan ook 'vanaf vandaag' werken aan verbeteringen.

Een kwart van de waterkeringen voldoet niet aan de huidige wettelijke veiligheidsnormen en volgens Veerman moeten die normen nog strenger worden. Ook wil hij dat er veel meer aandacht komt voor het voorkomen van slachtoffers. Hij wijst erop dat "65 procent van ons nationale vermogen in overstroombaar gebied ligt. Voorzichtig geschat is dat 1800 miljard euro."

De Deltacommissie wil dat het de komende eeuwen bij waterveiligheid draait om de pijlers veiligheid en duurzaamheid: "mee-ontwikkelen met de klimaatverandering en ecologische processen".

Omdat leven zonder overstromingen in ieders belang is, moet ook iedereen daar financieel aan bijdragen. Een Deltafonds borgt de financiering, de Deltaregisseur zorgt voor samenhang en voortgang in het beleid en en een ander wordt verankerd in de Deltawet. De minister-president en ministers moeten zich nadrukkelijk met de waterveiligheid bemoeien, vanwege de keuzes over bijvoorbeeld het gebruik van grond. "Het raakt de ontwikkelingsmogelijkheden van landbouw en natuur, stedelijke ontwikkeling, infrastructuur, scheepvaart en havens. Vandaar de noodzaak van een integrale afstemming door een ministeriële stuurgroep onder leiding van de minister-president."

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief