Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Waterschappen en provincies positief

3 sep 08

De Unie van Waterschappen is ingenomen met het advies dat de Deltacommissie woensdag heeft gepresenteerd.

"Het rapport is een historische breuk met het verleden: geen plannen na een ramp, maar plannen ter voorkoming van een ramp."

Wel moet het advies op onderdelen verder worden uitgewerkt. Zo moeten de consequenties voor de water- en natuurkwaliteit van het IJsselmeer beter in beeld worden gebracht. Ook de voorstellen voor de zoetwatervoorziening zijn nog onvoldende uitgewerkt.

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) benadrukt dat ook de provincies een rol hebben bij de aanpak van de problemen waarmee Nederland te maken krijgt door de klimaatverandering.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief