Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Ouders gaan minder werken door bezuiniging gastouders

8 sep 08

Veel ouders denken minder te gaan werken als de bezuinigingen op de opvang door gastouders doorgaan.

Bijna een op de vijf gezinnen zegt dat een van de ouders zelfs helemaal zal moeten stoppen. Van de gastouders zegt 45 procent te zullen stoppen met de opvang van kinderen als de bezuinigingen doorgaan.

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Platform Kwaliteit Gastouderopvang.

Vakcentrale CNV reageert geschokt op de uitkomsten. "Als ook maar half waar is wat er uit het onderzoek komt, dan is dat beroerd nieuws voor Nederland", zegt CNV-voorzitter René Paas. Hij roept het kabinet op nog eens heel goed na te denken over de versobering van de gastouderopvang.

De FNV wijst erop dat gastouders hard nodig zijn, zeker zo lang er wachtlijsten zijn voor kinderdagverblijven. "Als gastouders door de versoberde regeling stoppen met de opvang, hebben ouders een probleem", aldus Linda Rigters, beleidsmedewerker van de FNV. Gastouders zijn vaak ook veel flexibeler dan de kinderdagverblijven.

Door de uit de hand lopende kosten voor de kinderopvang wil staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs de vergoeding aan ouders die gebruik maken van gastouders verlagen van ongeveer 6 euro naar 2,50 euro per uur.

Ongeveer twee jaar geleden werd de mogelijkheid om vergoeding te krijgen voor de opvang door gastouders juist verruimd. Bijna 40 procent van de ouders zegt dat zij daardoor meer zijn gaan werken.

Het Platform Kwaliteit Kinderopvang zegt inmiddels 80.000 handtekeningen tegen de bezuinigingen van Dijksma te hebben verzameld.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vindt het onderzoek voorbarig.. "Het moet allemaal nog ingevuld worden, in overleg met de branche." Bovendien wordt volgens hem in de vraagstelling onvoldoende onderscheid gemaakt tussen informele opvang (2,50 euro per uur) en professionele opvang, door mensen die investeren en bijvoorbeeld een crèche in huis hebben (4 euro per uur). In het onderzoek lijkt het alsof er alleen sprake is van de eerste categorie, aldus de zegsman.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief