Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Kabinet oogst kritiek met dekking lastenverlichting

16 sep 08

Het kabinet trekt volgend jaar 2,5 miljard euro uit om de lasten van burgers en bedrijven te verlichten. De koopkracht van de meeste huishoudens stijgt daardoor in 2009.


Maar volgens het Centraal Planbureau (CPB) en de Raad van State schuift het kabinet de rekening voor zijn plannen door naar de toekomst. Als in latere jaren tegenvallers optreden, zijn bezuinigingen onvermijdelijk, waarschuwt het CPB.

Oppositiepartij VVD spreekt van "een klassieke PvdA-begroting, met alle risico's vandien". Volgens VVD-leider Mark Rutte is de lastenverlichting "op de pof" gefinancierd. Rutte kondigt aan in de VVD-tegenbegroting met een belastingverlaging van 800 euro te komen per "hardwerkende Nederlander".

Volgens minister Wouter Bos van Financiën en CDA-fractieleider Pieter van Geel snijdt de kritiek geen hout. "Binnen deze kabinetsperiode wordt een groot deel van de lastenverlichting structureel gedekt", aldus PvdA'er Bos. Van Geel wijst erop dat het begrotingssaldo volgend jaar positief blijft, zij het iets lager dan eerder verwacht.

De CDA'er noemt het "een prestatie" dat het kabinet ondanks de economische malaise en hoge inflatie de lasten toch weet te verlagen. Zijn PvdA-collega Mariëtte Hamer noemt de miljoenennota "solide en solidair". Fractieleider Arie Slob van de ChristenUnie, de kleinste coalitiepartij, spreekt van "een hele nette begroting".

Bos schrijft in de miljoenennota dat Nederland een onzeker jaar tegemoet gaat, maar dat het er naar verhouding goed voor staat. Ondanks de internationale economische onrust blijft de werkloosheid laag. De overheidsbegroting staat er met een overschot van 1,2 procent goed voor. Maatregelen als het terugdraaien van een voorgenomen btw-verhoging en het schrappen van de WW-premie voor werknemers stimuleren de koopkracht.

Uit CPB-berekeningen blijkt echter dat sommige groepen AOW'ers en minima er toch licht op achteruitgaan in 2009. Hierop richt zich vooral de kritiek van oppositiepartijen SP en GroenLinks. Volgens de SP is de belofte dat de kwetsbaarsten in de samenleving niet zouden hoeven in te leveren in 2008 'loos' gebleken.

GroenLinks stelt dat minima, hulpbehoevenden en jongeren het gelag betalen. Vooral de inkomenseffecten van de nieuwe compensatieregeling voor hoge ziektekosten zouden nadeliger uitpakken dan gedacht. Het kabinet liet dinsdag weten dat over de precieze effecten nog met de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad gesproken zal worden. Het wil in ieder geval 100 miljoen euro uittrekken om gedupeerden te compenseren.

Het kabinet presenteerde dinsdag ook plannen om ouderen met een behoorlijk aanvullend pensioen te laten meebetalen aan de AOW, zodat die op termijn houdbaar blijft. Het voornemen geldt alleen voor degenen die vanaf 2011 65 worden. Wie na zijn 62e blijft doorwerken, kan een fiscale bonus tegemoet zien.

In de troonrede zei koningin Beatrix dat Nederland zelfbewust en met vertrouwen kan inspelen op de hoge eisen die momenteel aan ons worden gesteld. Ze stelde wel dat iedereen vanuit de eigen verantwoordelijkheid een bijdrage moet leveren aan de samenleving.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief