Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Verdeelde oppositie kan geen vuist maken

17 sep 08

De oppositiefracties in de Tweede kamer hebben scherpe kritiek op de kabinetsplannen voor volgend jaar, maar zijn onderling verdeeld.


Voor het kabinet en de coalitiepartijen is er dan ook geen vuiltje aan de lucht, zo bleek woensdag op de eerste dag van de algemene beschouwingen, het jaarlijkse debat over de nieuwe overheidsbegroting.

VVD en D66 vinden de begrotingsvoorstellen van het kabinet een financiële 'gatenkaas'. Ook missen ze bij het kabinet ambities, bijvoorbeeld bij de hervorming van het ontslagrecht.

SP en GroenLinks laken vooral het sociale gehalte van de kabinetsplannen. Volgens fractievoorzitter Agnes Kant van de SP, die woensdag haar vuurdoop onderging in haar nieuwe rol, pakt het kabinet opnieuw de laagstbetaalden en de ouderen.

PVV-leider Geert Wilders zorgde voor opschudding in het voortkabbelende debat door felle uitspraken. Volgens hem zijn er twee Nederlanden: dat van "de linkse elite met zijn multiculturele idealen" en dat van de doorsnee burgers, die zuchten onder een te hoge belastingdruk en straatterrorisme van "Marokkaans tuig".

Wilders wekte ook verontwaardiging met een aanval op voormalig D66-Kamerlid Bert Bakker, die de PVV in het verleden voor racistisch uitmaakte. Nu Bakker lobbyist is voor een vliegtuigfabrikant probeert hij bij de partij in het gevlei te komen, aldus Wilders, die Bakker een "ruggegraat van slagroom" toedichtte.

De regeringsfracties van CDA, PvdA en ChristenUnie hielden de rijen gesloten. PvdA-fractieleider Mariëtte Hamer, voor wie dit ook haar eerste algemene beschouwingen waren, zei erop te rekenen dat het kabinet het koopkrachtverlies repareert dat is ontstaan door een bezuiniging op de compensatieregeling voor buitengewone zorgkosten. Daardoor dreigen veel ouderen en minima er volgend jaar licht op achteruit te gaan, terwijl de meeste overige huishoudens op meer koopkracht kunnen rekenen.

De drie regeringspartijen komen wel nog met een serie aanvullende wensen van in totaal om en nabij 150 miljoen euro, aldus ingewijden. Het CDA wil onder meer extra geld om regionale verkeersknelpunten op te lossen. De PvdA dringt aan op geld voor conciërges op scholen in achterstandswijken. De ChristenUnie wil een tegemoetkoming voor mbo-scholieren in het openbaar vervoer.

Diverse oppositiepartijen hebben tegenbegrotingen ingediend. Zo wil VVD-leider Mark Rutte een forse lastenverlichting, die hij wil dekken via bezuinigingen op onder meer zorg en sociale zekerheid. GroenLinks wil via bezuinigingen en lastenverschuivingen geld vrijmaken voor de minima.

Het debat gaat donderdag verder. Premier Jan Peter Balkenende antwoordt de Tweede Kamer dan.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief