Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Van Middelkoop betreurt uitspraken

24 sep 08

Minister Eimert van Middelkoop van Defensie betreurt zijn uitspraken in Vrij Nederland dat hij blij was dat hij niet in militaire dienst hoefde, en de ophef die zij hebben veroorzaakt.


"Indien mij geen vrijstelling was verleend, had ik uiteraard gehoor gegeven aan de oproep voor werkelijke dienst. Daarover kan geen misverstand bestaan", schrijft de minister woensdagavond aan de Tweede Kamer. Die had eerder op de dag om opheldering gevraagd.

Van Middelkoop hoefde niet in dienst omdat hij als medewerker van de GPV-fractie in de Tweede Kamer (een voorloper van de ChristenUnie) uitstel kreeg wegens persoonlijke onmisbaarheid. In Vrij Nederland zei hij bij de militaire keuring gevoeld te hebben dat de krijgsmacht niks voor hem was, ook omdat hij moeite had met gezag.

In zijn brief aan de Kamer schrijft de minister dat hij zijn "persoonlijke gevoelens van destijds over het vervullen van mijn dienstplicht en over het accepteren van gezag" reeds lang achter zich heeft gelaten. Als Tweede en Eerste Kamerlid heeft hij steeds zijn "intensieve betrokkenheid getoond bij vraagstukklen over Defensie".

Zijn functie van minister vervult Van Middelkoop met "toewijding en respect" voor de militairen die hun taken op "voortreffelijke wijze" uitvoeren en "met erkenning van de betekenis van de gezagsverhoudingen zoals deze binnen de krijgsmacht gelden".

Van Middelkoop schrijft zijn brief mede namens premier Jan Peter Balkenende en minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie. De Kamer wilde uitleg van laatstgenoemde over een uitspraak van Van Middelkoop over het homohuwelijk. In Vrij Nederland noemde hij dat "de ontbinding van het familierecht".

Van Middelkoop schrijft aan de Kamer dat deze woorden gezien moeten worden tegen de achtergrond van het standpunt dat de ChristenUnie in 2000 innam bij de totstandkoming van het homohuwelijk. Hij zegt zich volledig gebonden te achten aan het regeerakkoord, waarin het homohuwelijk intact is gelaten.

Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie laat in een reactie weten tevreden te zijn over de brief van zijn partijgenoot Van Middelkoop. Voor de ChristenUnie is de zaak hiermee afgedaan.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief