Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

NovaLocal-project: jongeren maken reportages voor NOVA

10 nov 08

De Openbare Bibliotheek Amsterdam, NOVA-tv, Koers Nieuw West en Nova College Amsterdam zijn een unieke samenwerking aangegaan, in de vorm van het project NovaLocal.

Een innovatief samenwerkingsproject waarbij scholieren met behulp van NOVA-tv en bibliothecarissen bewust, kritisch en actief leren om te gaan met journalistieke media.

Niet alleen burgers en jongeren in opleiding, maar ook de deelnemende partners worden door het project ieder op hun eigen wijze 'mediawijzer': de bibliotheken in Amsterdam Nieuw West gaan dienen als kennisbron en centra van allerhande media, wat past binnen het kunst- en cultuurprogramma van Koers Nieuw West. NOVA-tv versterkt op haar beurt de contacten met deze wijken door 3e jaars VMBO-scholieren van het Nova College Amsterdam allerlei journalistieke principes aan te leren met de NOVA-code als uitgangspunt.

Wat doet NovaLocal?
NovaLocal spitst zich allereerst toe op het ontwikkelen van een lespakket voor 3e jaars VMBO-scholieren van het Nova College Amsterdam met als doel het ontwikkelen en versterken van mediawijsheid. Leerlingen krijgen de opdracht een eigen NOVA-item te maken, waarbij ze leren een verhaalopzet te creëren, de kracht van verhalen en beelden te ontdekken, bewuste keuzes te maken ten aanzien van hun eigen mediaproductie, de verschillende formats en rollen binnen een journalistiek product te benoemen en op elkaars werk te reflecteren.

De bibliotheken in Amsterdam Nieuw West dienen hierbij als een lokaal mediacentrum en bibliotheekmedewerkers en docenten krijgen een opleiding tot mediacoach. Het project wordt financieel ondersteund door de InnovatieStimulans Bibliotheekvernieuwing 2008.

Het Programma
Het project zal zich toespitsen op twee deelprojecten en één hoofdproject. Allereerst volgen circa tien docenten en bibliothecarissen de Nationale Opleiding tot Mediacoach (NOMC). Aansluitend krijgen zij een 'technische training' in het maken van interviews, video-opnames en montages.

Vervolgens start op 17 november 2008 de pre-pilot van het NovaLocal lesprogramma, bestaande uit tien dagdelen voor scholieren van het Nova College Amsterdam, waarbij 'uitzendbare' NOVA-reportages zullen worden ontwikkeld.

In de eerste helft van 2009 begint de échte pilot met het geëvolueerde en geëvalueerde lespakket. Het definitieve lessenpakket dat hieruit voortkomt zal beschikbaar worden gesteld voor de bibliotheekbranche en het onderwijsveld.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief