Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Incidenten met minister Ella Vogelaar

13 nov 08

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie heeft sinds haar aantreden diverse malen onder vuur gelegen. Een overzicht:

2008
november:
Binnen de top van de PvdA bestaat onvrede over het functioneren van de eigen minister Vogelaar. De minister kreeg kritiek omdat ze afziet van het besluit om Antilliaanse probleemjongeren apart te registreren.

november
Mediastrateeg Dig Istha legt zijn functie van directeur voorlichting op het ministerie van VROM neer. Het klikt niet met minister Vogelaar. "Ze heeft een clubje van eigenlijk allemaal vrouwen om zich heen verzameld", stelde Istha in De Telegraaf. De uitspraken vielen slecht bij de twee PvdA-bewindsvrouwen op het departement. Istha trad in april aan als interim-directeur op het ministerie.

november:
De SP zegt het vertrouwen in de bewindsvrouw op. Volgens Tweede Kamerlid Paulus Jansen heeft zij het parlement onvoldoende op de hoogte gebracht van de problemen bij de Rotterdamse corporatie Woonbron. In 2005 dacht Woonbron 6 miljoen euro uit te trekken voor de aanschaf en het opknappen van de oceaanstomer SS Rotterdam tot een congres- en hotelschip met vaste ligplaats in de Rotterdamse Vogelaarwijk Katendrecht. Door een serie tegenvallers, onder andere met de verwijdering van asbest, liepen de kosten op tot bijna 200 miljoen euro.

april:
Vogelaar krijgt van diverse kanten kritiek omdat haar plan voor een opknapbeurt voor probleemwijken moeizaam van de grond komt, en anderzijds vanwege haar matige uitstraling in de media.

2007
september
De Partij voor de Vrijheid (PVV) dient een motie van wantrouwen tegen minister Vogelaar in. Fractieleider Geert Wilders deed dat omdat hij niet kon leven met de uitspraak van Vogelaar dat Nederland op termijn een land met "joods-christelijk-islamitische traditie" kan worden. Voorafgaand aan zijn motie noemde Wilders de minister "knettergek". De VVD heeft serieus overwogen de motie te steunen, maar zag daarvan af na intern beraad.

augustus
Een conflict tussen de woningcorporaties en het kabinet over probleemwijken komt tot uitbarsting. De corporaties noemen een voorstel waarin zij moeten meebetalen aan het opknappen van de probleemwijken "niet onderhandelbaar". Zij schorten het overleg met een 'geïrriteerde' minister Vogelaar op.

juni
De Tweede Kamer kraakt het plan van minister Vogelaar om de probleemwijken te verbeteren. Vogelaar noemt geen concrete maatregelen en bovendien ontbreekt de financiering van het plan, stellen de fracties van CDA, VVD en SP.

juni
De politieke partijen PVV, VVD en ChristenUnie hebben scherpe kritiek op uitlatingen die Ella Vogelaar deed in een interview met Trouw. De islamitische cultuur nestelt zich zo diepgaand in de Nederlandse samenleving dat op de lange duur gesproken kan worden van een land dat uitgaat van een 'joods-christelijke-islamitische traditie', zei de minister.

april
Minister Vogelaar botst met de Tweede Kamer over de huurtoeslag. Tegen de zin in van een ruime meerderheid wil zij bezuinigingen op de uitgaven voor de huurtoeslag doorzetten.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief