Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Van der Laan aan de slag als minister voor WWI

14 nov 08

Eberhard van der Laan is de nieuwe minister voor Wonen, Wijken en Integratie. De PvdA'er is vrijdagochtend door koningin Beatrix beŽdigd. "Ik ga me nu inwerken", zei hij toen hij Huis ten Bosch verliet.

Van der Laan volgt de donderdag opgestapte Ella Vogelaar op, in wie de top van de PvdA het vertrouwen had opgezegd. Volgens de partijtop was Vogelaar haar gezag kwijtgeraakt en kon zij daardoor geen succesvol integratiebeleid meer op poten zetten. PvdA-leider Wouter Bos zei dat er een situatie ontstaan was waarin het voor haar niet langer mogelijk was "gezagvol en effectief" op te treden.

Opvolger Van der Laan was in de jaren negentig de fractievoorzitter van de PvdA in Amsterdam. Daar toonde hij een enorme vernieuwingsdrang en trok hij de partij uit de verkiezingsnederlaag van 1990. De nieuwe minister noemt zichzelf een "moderne sociaaldemocraat". Hij sloot in 1983 cum laude zijn rechtenstudie af en richtte begin jaren negentig zijn eigen advocatenkantoor op. De raadsman is een expert op het gebied van publiek-private samenwerking.

Ondanks voortdurende kritiek op Vogelaar kwam haar aftreden donderdag toch onverwacht. Collega-ministers betitelden vrijdag voor aanvang van de ministerraad het vertrek van Vogelaar vooral als een persoonlijk drama. "Wij waren het bijna over alles eens", zei minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken). De gang van zaken rond de verwijsindex Antillianen, voor een aparte registratie van Antilliaanse probleemjongeren, verdiende volgens haar echter geen schoonheidsprijs. Vogelaar trok dat plan eerder deze week in, zonder steun van haar PvdA-collega's.

Voor Jacqueline Cramer, Vogelaars directe collega op het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en ook een PvdA'ster, kwam het vertrek van Vogelaar onverwacht.

Ter Horst zei niet te verwachten dat met de komst van een nieuwe minister het beleid ten aanzien van de minderheden zal verharden. Net als haar PvdA-collega Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) noemde zij het aftreden onvermijdelijk. Dat woord gebruikten ook de CDA-bewindslieden. Voor hen was Vogelaar een collega met wie ze prettig hebben samengewerkt. Zij stelden dat het opzeggen van vertrouwen een beslissing is van de PvdA.

Vogelaar maakte na de breuk meteen duidelijk zich niet te kunnen herkennen in de kritiek van haar partij. Ze zei dat ze haar aanpak van de achterstandswijken begon zonder geld, maar dat ze er toch in geslaagd was dat te regelen. Ook heeft ze samen met gemeenten, corporaties en bewoners een gemeenschappelijke agenda voor de wijkaanpak weten op te stellen. "Onder bewoners was een groeiend vertrouwen in mijn wijkaanpak.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief