Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Reacties op de uitzending over IC's

28 nov 08

Te veel ernstig zieke patiŽnten liggen te lang op kleine IC.

Reactie IGZ (Inspectie Gezondheidszorg)

"De IGZ publiceert binnenkort een onderzoek waarbij 52 kleinere ziekenhuizen met een level één IC werden getoetst op de voorwaarden voor verantwoorde zorg. Alhoewel de IGZ sinds een jaar geleden wel verbeteringen ziet (zo hebben verschillende ziekenhuizen inmiddels een intensivist aangesteld), maakt de IGZ zich grote zorgen over de kwaliteit van de zorg die de IC 1 afdelingen van het merendeel van de ziekenhuizen levert. De zorgen gaan vooral over het feit dat veel IC's van level 1 patiënten verzorgen die 'te zwaar' zijn voor het niveau dat ze bieden en de continuïteit van zorg buiten kantooruren.

Inspecteur-generaal Van der Wal is zich er van bewust dat de resultaten van het onderzoek lang op zich laat wachten: "Dit soort onderzoek is complex en kost nu eenmaal meer tijd dan we zouden willen." De IGZ hecht er grote waarde aan het onderzoek met grote zorgvuldigheid af te ronden. Alle ziekenhuizen zijn inmiddels op de hoogte van de bevindingen van de inspectie met betrekking tot hun eigen situatie. De raden van bestuur en de betrokken medisch specialisten weten dus precies wat zij moeten doen om de zorg aan IC-patiënten in hun ziekenhuis op verantwoord niveau te brengen. Zij weten ook dat de inspectie uiterlijk in maart 2009 alle ziekenhuizen met een niveau 1 intensive care hierop ter plaatse zal toetsen."

Verklaring van de IGZ over sluiting IC van het Ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenisse

"De IGZ bezocht op 25 juni het Ruwaard van Putten ziekenhuis en constateerde dat de IC 1 in dit ziekenhuizen op essentiële punten niet aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg voldeed. Het ziekenhuis kon eigenlijk niet eens van een IC spreken, omdat het ziekenhuis niet over een intensivist kan beschikken. Het ziekenhuis heeft in juni toegezegd het functioneren van de afdeling op korte termijn te zullen verbeteren. De IGZ had er op basis van het gesprek voldoende vertrouwen in dat de Raad van Bestuur (RvB) deze acties snel en adequaat zou uitvoeren. Vanaf augustus correspondeerden IGZ en ziekenhuis over het plan van aanpak. Bij de IGZ rezen vervolgens twijfels over de aanpak en voortvarendheid van het ziekenhuis. Het aanvankelijke vertrouwen bleek tijdens het vervolgbezoek op 18 november niet terecht. Dit vooraf afgesproken bezoek had als doel om de afspraken te toetsen. Tijdens het bezoek bleek dat het ziekenhuis niets had ondernomen om de situatie te verbeteren. De IGZ vond dat er daardoor onvoldoende basis was om nog vertrouwen te hebben in de aanpak van de RvB. De afdeling (IC 1) werd daarom op last van de IGZ gesloten. Het Ruwaert van Putten mag daarom geen zwaardere operaties (en ook geen hartcatheresaties) uitvoeren, die er toe leiden dat een patiënt IC zorg nodig heeft."

Reactie minister Klink

Woordvoerder Arnoud Strijbis laat NOVA weten:
"Minister Klink stelt zich achter de lijn van de IGZ zoals ingezet bij het Ruwaard van Putten ziekenhuis.
Voor de ziekenhuizen geldt dat:
- Ofwel de plannen van aanpak van de ziekenhuizen worden zsm uitgevoerd,
- Ofwel de kwalificatie van IC1 wordt aangepast (naar high care bijvoorbeeld) door het ziekenhuis zelf,
- Ofwel een IC functioneert op last van de IGZ niet meer als IC.
Dit onderstreept eens te meer de noodzaak van veiligheidsnormen, die de IGZ nu ontwikkelt en handhaaft (en waar de minister al meerdere malen op heeft gewezen.)"

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief