Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Ehsan Jami

9 dec 08

Ehsan Jami (23) groeit op in Iran, als zoon van liberaal-islamitische ouders. Vanwege de politieke activiteiten van zijn vader vlucht Jami op 11-jarige leeftijd met zijn ouders naar Nederland.

In zijn nieuwe thuisland voelt hij zich moslim en sluit zich aan bij andere geloofsgenoten. Na de aanslagen op onder meer het World Trade Center in New York op 11 september 2001 kiest hij de kant van de terroristen.

Na bestudering van de koran keert Jami zijn geloof de rug toe. Hij wordt in 2003 lid van de PvdA en richt in 2007 het Centraal Comité voor ex-moslims op, dat islamieten helpt bij het afstappen
van hun geloof. Jami doet na aankondiging van de oprichting zeer felle uitspraken over de islam en zijn partij, die volgens hem te veel luistert naar haar moslimachterban.

In interviews noemt Jami de profeet Mohammed 'crimineel' en de Koran 'achterlijk'. Kort daarop wordt hij mishandeld op straat in zijn woonplaats Voorburg, waarna Jami onder continue
persoonsbeveiliging wordt gesteld.

De ex-moslim schrijft eind 2007 samen met PVV-voorman Geert Wilders een artikel in de Volkskrant, waarin de twee een vergelijking maken tussen Adolf Hitler en de profeet Mohammed. Kort daarop zet de PvdA Jami uit de partij.

In 2008 stopt Jami met zijn comité voor ex-moslims. Hij krijgt het comité niet van de grond omdat geloofsafvalligen het volgens hem niet aandurven lid te worden.

De film 'Interview met Mohammed' is het meest recente wapenfeit van de ex-moslim in zijn strijd tegen de islam. Volgens Jami is de productie geen anti-islamfilm. Jami vraagt met de film wederom aandacht voor de grondrechten van moslims. De wijze waarop Jami thema's als afvalligheid en vrouwenrechten aan de kaak stelt, gaat veelal met beroering gepaard.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief