Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Islamofobie neemt verder toe

10 dec 08

Het probleem van ‘islamofobie’ is in Nederland afgelopen jaar aanzienlijk groter geworden.

Dit betreft niet alleen het negatieve opinieklimaat over moslims, maar ook het toegenomen geweld tegen deze gemeenschap en het meer gedogen van tegen moslims gerichte uitingsdelicten.

Onderzoek
Dit is een van de meest in het oog springende bevindingen uit de vandaag verschenen uitgave van de Monitor Racisme & Extremisme, een doorlopend wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Leiden en de Anne Frank Stichting.

Naast toegenomen islamofobie zijn er twee andere opvallende bevindingen.

PVV
Het extreemrechtse landschap in Nederland is de laatste jaren ingrijpend veranderd, enerzijds door sterk toenemend extreemrechts straatactivisme, anderzijds door de wijze waarop de radicaler wordende Partij voor de Vrijheid zich heeft gemanifesteerd. De PVV kan als extreemrechts worden bestempeld.

Het evenwicht tussen vrijheid van meningsuiting en bescherming tegen discriminatie is de afgelopen monitorperiode verstoord. Oorzaken zijn gelegen in een veranderend politiek klimaat - kort samengevat: 'je moet kunnen zeggen wat je denkt' - en in neveneffecten van beleid tegen terrorisme en radicalisering.

Extremisme
In de monitor worden uiteenlopende vormen van racisme en extremisme in Nederland gevolgd. In deze achtste rapportage komt een brede scala van onderwerpen aan bod, zoals racistisch geweld, diverse uitingen van rechts-extremisme, waaronder de Partij voor de Vrijheid (PVV), strafrechtelijke aanpak van discriminatie en extremisme, omgang met extreemrechtse demonstraties, beleid tegen radicalisering en deradicalisering van rechts- en islamitische radicalen.

De achtste rapportage van de Monitor Racisme & Extremisme is onder redactie van Jaap van Donselaar en Peter R. Rodrigues door dertien onderzoekers van diverse universiteiten en instellingen in Nederland tot stand gebracht. Het onderzoeksverslag staat integraal op www.monitorracisme.nl.

Naar boven
 

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief