Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Persbericht Arkin

10 dec 08

Amsterdam, 10 december 2008

Na rapport over kliniek SPDC Oost investeert Arkin vijf miljoen euro in kwaliteit zorg

Bij de kliniek SPDC Oost werd eenzijdig op kostenbesparing gestuurd. Er was daardoor onvoldoende aandacht voor de kwaliteit van de zorg. Met signalen van de inspectie, het personeel en de cliëntenraad dat de kwaliteit van zorg onvoldoende was, is vrijwel niets gedaan. Bovendien ontbrak binnen SPDC Oost een zorgvisie waardoor verbetering van de kwaliteit ook niet mogelijk was.

Dat zijn belangrijke conclusies uit het onderzoek dat PricewaterhouseCoopers en twee onafhankelijke psychiaters naar SPDC Oost deed. Arkin komt nu met een plan ter verbetering van de kwaliteit van zorg. De komende twee jaar investeert Arkin hierin € 5 miljoen.

Meer 'handen aan het bed', verbetering van de huisvesting, betere scholing, een management ontwikkelingstraject met aandacht voor leiderschap, vernieuwing en inhoudelijke prestatie-indicatoren en familie en cliënten meer betrekken bij de zorg zijn de speerpunten van dit kwaliteitsplan. De Raad van Bestuur gaat deze kwaliteitsslag met de medewerkers van Arkin verder uitwerken. Of de locatie waar SPDC Oost gevestigd was weer open gaat en welke zorgvoorziening er dan in dit gebouw gevestigd wordt, is nog niet bekend. Begin 2009 zal dit duidelijk worden.

Niet meer separeren
Arkin heeft besloten om het separeren binnen 3 jaar tot 0 te reduceren. Hiervoor zijn bouwkundige aanpassingen nodig. Maar ook specifieke scholing, zogeheten comfort rooms en signaleringsplannen die samen met de cliënt opgesteld worden. In de tussentijd worden alle separaties binnen Arkin geëvalueerd, zo mogelijk samen met de cliënt. Daarnaast wordt een pilot gestart waarin bij separatie een-op-een begeleiding gegeven wordt.

Zorginhoud
Psychiater Van Beest, die de zorginhoud van SPDC Oost onderzocht, komt tot de conclusie dat er geen eenduidig beeld bestond voor welke cliëntengroep SPDC Oost werkte. Hij constateert een reeks van tekortkomingen bij de inmiddels gesloten kliniek, met name bij de Intensive Care/Medium Care afdeling (IC/MC). Zo was er hier onvoldoende afstemming tussen psychiaters en verpleegkundigen, werden verpleegplannen niet systematisch gebruikt en was het werkoverleg feitelijk afgeschaft. Het registreren van de medicatietoediening gebeurde niet consequent. Er was ook onvoldoende aanbod van activiteitentherapie waardoor er kans was op verveling en agressie op de afdeling. Het leefklimaat had voor cliënten op de IC/MC volgens Van Beest 'een verlaagd veiligheidsniveau'. In de isoleercellen ontbrak het aan goede klimaatbeheersing en het gebouw maakt volgens hem een gastvrije benadering moeilijk.

Verder constateert hij dat de verpleging van de IC/MC op een werkeiland leefde. Tussen de verpleging en het management, en ook tussen de verpleging en de psychiaters, was volgens hem een wij-zij cultuur ontstaan.

Angst
PriceWaterhouseCoopers (PwC) spreekt van 'een sfeer van angst, onzekerheid, demotivatie en soms zelfs cynisme'. De onderzoekers hebben sterk de indruk gekregen dat de medewerkers desondanks hun best gedaan hebben zoveel als mogelijk goede zorg te blijven leveren. Hieruit spreekt volgens PwC hun grote betrokkenheid. Daarbij ontstond een grote mate van autonomie, wat de aansturing vervolgens heeft bemoeilijkt.

Onacceptabel
Voorzitter van de Raad van Bestuur van Arkin Jeroen Muller is niet verrast, maar toch geschrokken van de bevindingen. "Hier is een ernstig inhoudelijk en managementprobleem aan het licht gekomen. De maatregel om de kliniek tijdelijk te sluiten blijkt terecht geweest, want ondermaatse zorg is onacceptabel."

Risicoanalyse
Gelijktijdig met de opdracht van de Raad van Bestuur om onderzoek te doen naar het functioneren van SPDC Oost is intern een risicoanalyse uitgevoerd binnen heel Arkin, dat per 1 september ontstond uit een fusie van AMC-deMeren en JellinekMentrum. Daaruit komen verbeterpunten aan het licht waar kwaliteitsteams nu mee aan het werk zijn. "Maar binnen Arkin is er geen tweede SPDC Oost." zegt Muller.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief