Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Politietop krijgt tienduizenden euro's extra aan toelages

17 dec 08

Toelage top-20 korpsen politie

De top van de Nederlandse politie krijgt jaarlijks tienduizenden euro's aan toelages en extra beloningen boven op hun normale salaris.

Die conclusie trekt de Nederlandse Politiebond (NPB) in NOVA, op grond van vertrouwelijke salarisgegevens.

"De hoofdlijn is dat er onevenredig veel bonussen worden verstrekt in de top van de politie en dien ten gevolge lager in de organisatie er minder bonussen worden verstrekt", zegt voorzitter van de NPB Han Busker. Een Kamermeerderheid van PvdA, VVD en SP wil dat het huidige toelagesysteem op de schop gaat.

Uit het onderzoek van de NPB naar het beloningsbeleid van de politie, blijkt dat het inkomen van korpschefs soms met 25% omhoog gaat. De meest recente cijfers zijn uit 2006, maar de korpsleiding krijgt tot op de dag van vandaag nog altijd die toelages.

De top drie van korpschefs met de hoogste toelages (incl. uitbetaling meeruren):

1) Bernard Welten van Amsterdam - Amstelland. Hij ontving € 38.855,-.
2) de toenmalige korpschef van de KLPD, Peter van Zunderd met € 28.277,-
3) Gerard Huijser van Reenen, korpschef van Zaanstreek-Waterland met € 23.004,-

Van 20 politieregio's is bekend wat de korpschef bovenop z'n gewone salaris aan extra toelages/meeruren kreeg. Van zes regio's zijn de gegevens zo aangeleverd dat de NPB geen conclusies kan trekken over de beloning van de korpschef.

De hoogte van de toelages van de politietop wordt bepaald en goedgekeurd door de korpsbeheerder in overleg met de korpsleiding. De bond kan uit de stukken niet achterhalen waarom een korpschef allerlei verschillende toelages krijgt.

"Een hoofdcommissaris zit dik boven de ton, daar is ook niets mis mee. Maar waarom je dan via allerlei regelingen dat salaris ook nog op moet toppen, is wat ons betreft ook een grote vraag", stelt Busker in NOVA.

De NPB is niet tegen het geven van toelages, maar het moet eerlijk gebeuren. Iedereen moet er van kunnen profiteren, van hoog tot laag. Busker: "Je komt op tienduizenden euro's uit die aan bonussen aan de top van de politie zijn verstrekt in het verleden. Maar bij de gewone agent raken we niet over de duizend euro, en dat is wel iets dat ons echt verbaasd".

Er zijn veel verschillende toelages. Zoals een functioneringstoelage, pikettoelage, gratificatie, werving- en behoudtoelage of een representatietoelage. Maar ook meeruren worden uitbetaald.

Volgens professor Rob Vincke van de Universiteit Nijenrode is het niet tegen de regels om toelages uit te keren: "Dit soort toeslages zijn bedoeld voor uitzonderlijke situaties, of bijzondere omstandigheden, voor afwijkende elementen in de regeling. En niet voor iets wat standaard wordt. Want dan gaat de rest van je regeling onderuit", aldus Vincke in NOVA.

Han Busker : "Ik zie wel dat er heel creatief omgegaan wordt met de regelgeving die er is, en dat toevallig alle regelingen die er zijn van toepassing zijn op de top van het bedrijf. Ik vind het wel voor sommige onderdelen oneigenlijk gebruik".

PvdA, VVD en SP willen dat het huidige systeem op de schop gaat. Beloningen en extra's moeten centraal worden vastgesteld. De partijen schrikken van de hoogte van de bedragen en willen dat het tot de bodem wordt uitgezocht. De drie partijen willen weten of het binnen de ambtenarij gebruikelijk is om allerlei toelages te geven.

Het korpsbeheerdersberaad bevestigt tegenover NOVA de hoogte van de toelages die de korpschefs in 2006 ontvingen. En dat verreweg de meeste korpsen ook in 2007 en dit jaar nog steeds deze toelages uitkeren (minimaal 18 korpsen).

Burgemeester Gerd Leers van Maastricht laat namens de korpsbeheerders in een reactie aan NOVA weten dat ze kritisch naar het stelsel van de toelages zullen kijken. En de zaak willen harmoniseren.

Bekijk hier een uitgebreid overzicht van de ontvangen toelages. Bekijk hier de Toelage Top 20. 

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief