Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Bussemaker overweegt contract tegen besnijdenis

29 jan 09

Staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) overweegt een harde aanpak van besnijdenis van meisjes uit risicolanden waar deze praktijk voorkomt, zoals Eritrea, Soedan en EthiopiŽ.

Naar Frans voorbeeld wil ze ouders van die meisjes die op bezoek gaan naar hun land van herkomst, een contract laten ondertekenen en meegeven waarin staat dat genitale verminking in Nederland strafbaar is.

Bussemaker (PvdA) zegt in de Volkskrant van woensdag dat zij moet overleggen over zo'n medisch contract met de collega's van Justitie. Een contract is volgens Bussemaker nuttiger dan alle meisjes die op reis gaan naar een risicoland bij terugkeer te laten controleren, zoals de VVD bepleit. "In Frankrijk controleren ze alleen die meisjes van wie ze denken dat er ook echt een reëel risico is dat ze worden besneden."

Het aantal aangiften tegen ouders die meisjesbesnijdenis toestaan of uitvoeren, is zeer gering. Er zijn bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) de afgelopen drie jaar maar vier meldingen gedaan. Bussemaker stelt dat volgens nog ongepubliceerde gegevens alleen tussen de zomer van 2007 en het voorjaar van 2008 44 meldingen zijn binnengekomen over meisjes die het risico liepen besneden te worden of werden besneden. Zij vreest die die 44 meldingen "slechts het topje van de ijsberg zijn".

Als blijkt dat dochters ondanks het contract bijvoorbeeld tijdens een vakantie in een risicoland als Eritrea toch zijn besneden, dan volgt vervolging en mogelijk een celstraf, aldus een woordvoerster van Bussemaker.

Volksgezondheid wil zo meisjes behoeden voor besnijdenis en ouders helpen de druk van familie of de gemeenschap te weerstaan. De Franse ervaringen leren dat artsen van consultatiesbureaus, personeel van kinderopvang, scholen en jeugdzorg alert moeten zijn op signalen van zulke bezoeken en daarvan melding maken. Dan kunnen met ouders de bewuste contracten worden afgesloten.

(Bron: ANP)
 

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief