Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Davids: jurist in hart en nieren

2 feb 09

Willibrord Davids

Willibrord Davids, die het onderzoek naar de kwestie-Irak gaat leiden, staat te boek als een juridisch zwaargewicht. Hij was 22 jaar lid van de Hoge Raad der Nederlanden. De laatste 4,5 jaar daarvan was hij president van dit hoogste rechtscollege.

De inmiddels 70-jarige Davids begon zijn carrière in 1965 als kandidaat-notaris in Hilversum. Tien jaar later ging hij het wetenschappelijk onderwijs in. In 1979 trad hij aan als rechter-plaatsvervanger in Assen, waar hij een jaar later rechter werd en in 1984 vice-president.

In 1986 maakte hij de overstap naar de Hoge Raad, die toeziet op het eerlijke verloop van een proces en oordeelt of een verzoek tot herziening van een vonnis gegrond is. Davids was er raadsheer, vice-president en van mei 2004 tot 1 november vorig jaar president.

Ruim twee jaar geleden constateerde Davids tot zijn spijt dat het vertrouwen in de rechterlijke macht afneemt. Hij zei toen te hopen dat zowel bij de bevolking als het parlement het besef zal groeien dat het hier om een 'onmisbare schakel' gaat in ons staatsbestel.

Als president van de Hoge Raad uitte Davids kritiek op toenmalig minister Gerrit Zalm (Financiën). Die had burgers opgeroepen hun te hoge aanslag voor de onroerendzaakbelasting niet te betalen. Volgens Davids ging de minister daarmee z'n boekje te buiten. "Ik vind het van groot belang dat we zulke uitspraken overlaten aan de macht die daarvoor aangesteld is", zei Davids.

Sinds zijn afscheid bij de Hoge Raad zit Davids niet helemaal werkloos thuis. Hij is momenteel voorzitter van de commissie die advies geeft over de teruggave van tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren kunstbezit, kortweg de Restitutiecommissie genoemd.

(Bron: ANP)
 

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief