Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

En nog steeds is er geen grondwet..

4 feb 09

Het wil maar niet lukken: het invoeren van een constitutioneel verdrag van de Europese Unie. Het grootste obstakel is de Europese burger zelf.

Na het Nederlandse en Franse 'nee' tegen de Europese Grondwet uit 2004 hebben de Ieren het Verdrag van Lissabon verworpen. Dit verdrag zou de grondwet vervangen. De Ierse overheid heeft aangegeven het verdrag voor het einde van 2009 te willen ratificeren, maar kan daarbij niet om de bevolking heen.

In een referendum in juni 2008 heeft ruim 53 procent van de Ierse stemmers tegen het Verdrag van Lissabon gestemd. Redenen voor de Ierse weerstand zijn onder meer de angst om het verbod op abortus en militaire neutraliteit te verliezen. Ook wil Ierland een vaste zetel in de Europese Commissie behouden, wat op basis van het verdrag niet eenvoudig te realiseren is.

De Ierse 'no' betekent een flinke tegenslag voor de Europese integratie. Vrijwel alle andere lidstaten hebben het verdrag wel geratificeerd. Het was de bedoeling dat de Europese Parlementsverkiezingen in juni 2009. Ierland is echter grondwettelijk verplicht tot een volksraadpleging als het gaat om belangrijke EU-beslissingen. Ook als het het Verdrag dit jaar wil ratificeren.

Want hoewel naar aanleiding van het referendum enkele wijzigingen zijn doorgevoerd in het Verdrag van Lissabon, ook wel Hervormingsverdrag genoemd, zou het ingrijpende veranderingen betekenen. Zo zal de weging van stemmen van lidstaten worden afgestemd op de grootte van het land.

Ook zal de Raad van Ministers niet langer besluiten nemen op basis van unanimiteit, maar door middel van meerderheidsbesluitvorming. Daarmee geven de lidstaten een deel van hun soevereiniteit op, wat de bestuurbaarheid van de Unie vergroot.

Peilingen wijzen uit dat de meerderheid van de Ierse bevolking bij een nieuw referendum het verdrag waarschijnlijk zou goedkeuren.

Naar boven
 

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief