Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

BOVAG komt met crisis-aanvalsplan

11 feb 09

De BOVAG heeft een aanvalsplan ontwikkeld om het consumentenvertrouwen een oppepper te geven en de ernstige gevolgen van de economische neergang voor de sector, in de vorm van ontslagen en faillissementen, het hoofd te bieden.


1. Slooppremie oude auto's en bestelwagens
Wat? Een (tijdelijke) premie voor het laten slopen van de oudste, meest vervuilende auto's. Met die premie schaft de consument een jongere en dus veel schonere auto aan.

Effecten? Enerzijds wordt het wagenpark versneld opgeschoond, met aantoonbaar effect op de luchtkwaliteit in met name binnensteden. Anderzijds krijgen consument en handel een stimulans.

2. Afzien van ombouw BPM-heffing op basis van CO2-uitstoot
Wat? Het kabinet draait de maatregel terug die voorschrijft dat vanaf 2010 de BPM (aanschafbelasting) op basis van CO2-uitstoot wordt berekend, in plaats van op cataloguswaarde.

Effecten? De branche kan zo'n ombouwoperatie - die aantoonbaar nauwelijks milieu-effect heeft, maar wel de markt op zijn kop zet - er nu echt niet bij hebben. Terugdraaien van de maatregel neemt veel onzekerheid en angst weg bij consumenten en branche en scheelt een karrenvracht aan administratieve lasten (geld én gedoe). Het zou sowieso om een tijdelijke maatregel gaan omdat de BPM in aanloop naar de kilometerprijs geleidelijk wordt afgebouwd.

3. Herinvoering rente-aftrek consumptief krediet
Wat? De rente van consumptief krediet, bijvoorbeeld om een verbouwing of auto betalen, wordt de komende vier jaar weer aftrekbaar.

Effecten? Consumenten worden verleid om de hand van de knip te halen. Verreweg de meeste mensen hebben in 2009 immers meer te besteden dan vorig jaar.

4. Afschaffen van de dieselboete in de BPM
Wat? De extra strafheffing in de BPM (aanschafbelasting) voor auto's met dieselmotor wordt afgeschaft.

Effecten? Nieuwe diesels worden aantrekkelijker voor de consument. Dat is goed nieuws voor het klimaat: diesels zijn veel zuiniger dan benzine-auto's en stoten dus per definitie veel minder CO2 uit. Bovendien voor 97% uitgerust met een roetfilter, dus behalve zuinig tegenwoordig ook heel schoon. Kleine, zeer zuinige diesels, die nu door de dieselboete uit de markt zijn geprijsd, komen in beeld voor de energiebewuste consument.

5. Herinvoering investeringsaftrek
Wat? Tijdelijke herinvoering van een vorm van investeringsaftrek voor bedrijven. (WIR, VAMIL)

Effecten? Ondernemingen worden gestimuleerd om te investeren en dat helpt bij het weer aan de gang krijgen van de economie.

6. Parttime WW
Wat? Om kosten voor bedrijven in financiële nood te beperken, hun de mogelijkheid bieden om werknemers tijdelijk een deel van hun beschikbare uren in de WW door te brengen.

Effecten? Het helpt bedrijven en mensen (de werknemers) om de crisis te overleven.

7. Spaarloon vrijgeven
Wat? Geblokkeerd geld versneld vrijmaken voor consumptie.

Effecten? Stevige bestedingsimpuls, geld is er al (vergt geen extra investeringen).

8. Ophogen bedrijfsfietsregeling tot e-bike niveau
Wat? Het belastingvrije bedrag van 749 euro voor een bedrijfsfiets ophogen naar 2.000 euro.

Effecten? Ook de e-bike kan met zo'n belastingvrij bedrag via de bedrijfsfietsenregeling aan een werknemer ter beschikking worden gesteld. Dat is goed nieuws voor forensen die er een milieuvriendelijk alternatief bij krijgen en het is goed nieuws voor de fietshandel, die een bijdrage levert aan een duurzaam en gezond Nederland. Bovendien goed voor de doorstroming op de weg, met name in de binnensteden.

9. Verlaging BTW-tarief arbeidsintensieve diensten
Wat? In lijn met plannen in andere Europese landen het BTW-tarief verlagen van 19 naar 6% voor 'arbeidsintensieve diensten', zoals in werkplaatsen van autobedrijven, caravanbedrijven, revisiebedrijven etc. Fietswinkels (hebben het al!),

Effecten? Lagere prijzen voor onderhoud en reparatie, en daarmee een stimulans voor consument en economie.

10. Infrastructuur versneld aanleggen
Wat? Aanpak van notoire knelpunten in het wegennet naar voren halen.

Effecten? Het geld weer aan het rollen krijgen, juist vanuit de overheid als de private sector het moeilijk heeft om te investeren. Het mes snijdt aan twee kanten; op middellange termijn meer infrastructuur, dus betere doorstroming en minder files.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief