Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Familie eist dat instelling meewerkt aan moordonderzoek

14 feb 09

De psychiatrische inrichting Parnassia weigert mee te helpen aan het oplossen van een moord, die misschien door een van haar patiŽnten is gepleegd. De inrichting vindt ook in dit geval het medisch beroepsgeheim heilig.


De familie van de slachtoffers wil openheid van zaken en heeft zaterdag een open brief gestuurd aan Minister van Justitie Hirsch Balin.

Open brief aan de Minister van Justitie, dr.E.M.H.Hirsch Ballin van familie Maris, 14 februari 2009.

Geachte Minister,

Door bemiddeling hebben wij afgelopen week een open gesprek gehad met de Geneesheer-directeur en directeur zorg van psycho-medisch centrum Parnassia. De aanleiding tot dit gesprek was de houding van Parnassia in het onderzoek van de politie naar de zeer waarschijnlijk gewelddadige dood van onze nicht Maya de Vries en haar zoon Mark de Vries op het terrein van Parnassia, Alberdastraat, Den Haag.

In dit gesprek is het ons duidelijk geworden, dat hoewel de samenwerking met de politie aanvankelijk goed is, er geleidelijk aan spanningen tussen de directie en het onderzoeksteam ontstaan. Als de recherche op een gegeven moment gerichte informatie uit één bepaald patiëntendossier vraagt en de Geneesheer-directeur daar geen toestemming aan de desbetreffende patiënt voor mag vragen, ontstaat er een grote moeilijkheid.

Vervolgens deelt de Chef opsporing aan de Geneesheer-directeur mede dat hij en de zaaksofficier de zaak gaan aankaarten bij de rechter-commissaris. Die geeft toestemming voor inzage en laat beslag leggen op enkele stukken uit het patiëntendossier van de patiënt. Parnassia tekent hiertegen direct beroep aan.

Uit het gesprek met Parnassia is ons duidelijk geworden dat de Geneesheer-directeur zich op het standpunt heeft gesteld “de bewaker van de wet” te zijn. Vanuit dit standpunt heeft zij zich door haar juridische afdeling laten adviseren. Zij heeft als in een reflex de juridische adviezen opgevolgd en heeft de juridische kaders willen verkennen.

Haar verantwoordelijkheid van Geneesheer-directeur brengt echter ook met zich mee dat zij naast zuiver juridische aspecten ook het algemeen maatschappelijk belang in haar afweging dient te wegen. Het gaat hier om een patiënt die mogelijk een zeer ernstig misdrijf heeft begaan, er wordt serieus rekening mee gehouden dat hij vier moorden heeft gepleegd. Bovendien is er kans op herhaling.

Wij hebben twee ernstige verwijten jegens Parnassia:

De beveiligers hebben Maya de Vries in het water laten drijven in plaats van haar onmiddellijk uit het water te halen en te reanimeren. Men wist absoluut niet hoe lang zij in het koude water lag en of zij mogelijk nog gered kon worden. In het gesprek kregen wij de indruk dat men handelde volgens protocol.

Volgens ons is de Geneesheer-directeur in dit geval niet de bewaker van de wet, maar is de rechterlijke macht dat. De rechter moet gevoed worden door een Geneesheer-directeur die zich voor een dilemma ziet gesteld tussen zwijgplicht en de overwegingen die gemaakt moeten worden in het maatschappelijk belang, zoals de ernst van het misdrijf en de inschatting van de kans op herhaling etc.

De rechter moet er van uit kunnen gaan dat deze laatste afweging door de beroepsgroep zelf gemaakt wordt, hij heeft immers geen inzicht in het dossier. Door hoger beroep aan te tekenen geef je als Geneesheer-directeur aan tot de conclusie gekomen te zijn dat het maatschappelijk belang geen gevaar loopt. De Geneesheer-directeur van Parnassia heeft aangegeven deze afweging niet gemaakt te hebben en zich geheel te hebben gefocust op de grenzen van de juridische kaders.

Het zou in een land als Nederland toch niet mogen gebeuren dat twee (of vier) moordzaken, waarbij een reële kans op herhaling bestaat, niet worden opgelost doordat een medische instelling haar maatschappelijke verantwoordelijkheid niet neemt. Wij verwijten Parnassia dat zij in deze zaak een onvolledige afweging omtrent het beroepsgeheim heeft gemaakt. Door in deze afweging enkel het juridische kader te betrekken, worden de belangen van de slachtoffers, nabestaanden en de maatschappij te kort gedaan. Wij zijn van mening dat deze gang van zaken onjuist is en roept om een oplossing vanuit de politiek.

Hoogachtend,

J.Maris
C.M. Maris
E.C. Maris

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief