Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Het spoeddebat over de crisis

18 feb 09

Dinsdag heeft het CPB een economische krimp van 3,5 procent in 2009 voorspeld. Ook voor 2010 zijn de vooruitzichten somber. De Kamer en het kabinet debatteerden woensdag de hele avond over de te nemen overheidsmaatregelen.


Enkele stukken uit het debat:

SP: Sociale zekerheid
De SP waarschuwt het kabinet om vooral niet te bezuinigen op de sociale zekerheid nu het begrotingstekort door de recessie dreigt op te lopen. Fractievoorzitter Agnes Kant: "De SP accepteert niet dat de rekening van dat wangedrag en het grote graaien aan de top van banken, betaald moet worden door mensen met gewone inkomens en mensen die hun baan verliezen."

Premier Balkenende: Geen haastklus
Balkenende meldt dat het kabinet over enkele weken met "weloverwogen" besluiten komt. Snelheid mag volgens hem niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. De oppositie en ook de sociale partners hebben veel kritiek op het kabinet, dat niet genoeg vaart zou maken bij het nemen van crisismaatregelen. Ook de Europese Commissie vindt dat Nederland te zuinig is bij het aanjagen van de economie.

VVD: rekening niet naar komende generaties
VVD-leider Rutte verwijt het kabinet dat het is uitgegaan van een te rooskleurig beeld en niet voorzichtig heeft begroot op basis van een "behoedzaam scenario". Hij stelt dat er binnen de coalitie geen bereidheid zal zijn om te komen tot hervormingen in onder meer de AOW en WW. "Het is twee voor twaalf, de situatie is ernstig. Ik pleit voor lange termijn structurele hervormingen en zoveel mogelijk vasthouden aan begrotingsregels." Rutte's boodschap aan het kabinet: "Het is optreden of aftreden".

GroenLinks: werkgelegenheid
Femke Halsema: "In deze financiële tijden is het onvermijdelijk dat het financieringstekort oploopt. Mijn partij heeft maar één doel: werkgelegenheid. Ervoor zorgen dat jonge mensen niet aan de kant komen te staan."

PVV: weg met linkse hobby's
Volgens PVV-leider Geert Wilders moet het kabinet miljarden bezuinigen op "linkse hobby's" en de belastingen voor de burgers verlagen. Het kabinet is volgens hem aan het "bestuderen hoe de gewone man een poot kan worden uitgedraaid". Wilders: "Stop met bodemloze put die ontwikkelingshulp heet. Stop met Vogelaarwijken. Sluit de arbeidsmarkt voor Polen en Bulgaren. Trek onze troepen terug uit Afghanistan".

CDA: tijdelijk loslaten begrotingsregels
CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel stelt dat, nu de begrotingsregels uit het regeerakkoord niet meer houdbaar zijn, het kabinet eerst met de coalitiepartijen CDA, PvdA en de ChristenUnie zal moeten overleggen over nieuwe afspraken.  Oppositiepartijen vrezen dat de coalitie het pakket aan crisismaatregelen onderling wil bekokstoven en dat er daarna in de Tweede Kamer weinig meer aan kan worden veranderd. Van Geel stapte dinsdag al af van de harde eis om te bezuinigen zodra het begrotingstekort de twee procent overschrijdt. 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief