Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Pensioenen wellicht toch lager

21 feb 09

Minister Donner (Sociale Zaken) denkt dat 75 tot 80 procent van de pensioenen de komende tijd zullen bevriezen. Maar verschillende pensioenfondsen vrezen dat honderdduizenden gepensioneerden volgend jaar zelfs een lagere pensioenuitkering krijgen.


De pensioenfondsen krijgen langer de tijd om hun financiën weer op orde te krijgen en de dekkingsgraad van 105 procent te herstellen. Volgens sommige fondsen is vijf jaar niet lang genoeg.

Buffers

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de reserves van de fondsen en hun verplichtingen in de toekomst. De twee grootste pensioenfondsen van Nederland, ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn, verloren vorig jaar ruim zestig miljard euro op hun beleggingen. In plaats van drie jaar mogen de fondsen er nu vijf jaar over doen om de financiële buffers op peil te krijgen.

De Nederlandsche Bank zal jaarlijks kijken of de situatie bij individuele fondsen verbetert. Zo niet dan moet een fonds direct actie ondernemen door premieverhoging of verlaging van uitkeringen.

Donner gaat er vanuit dat verlaging van de pensioenuitkering voor de meeste ouderen niet aan de orde is. Volgens Donner hoeft ook bevriezing geen vijf jaar te duren. Als rente en beurskoersen meezitten, zullen veel fondsen alsnog in minder dan vijf jaar hersteld zijn. Het kabinet zoekt de komende weken naar maatregelen om de economische crisis het hoofd te bieden. Half maart presenteert het kabinet de voorstellen.

Loonmatiging
Donner deed gisteravond alvast een beroep op werkgevers en werknemers om lonen te matigen. Dit kan voorkomen dat verschillen tussen werkenden en gepensioneerden veel groter worden.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief