Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Crisisakkoord is nabij

24 mrt 09

De drie regeringspartijen hebben onderling zo goed als overeenstemming bereikt over de belangrijkste crisismaatregelen, maar nu moeten de sociale partners het plan nog goedkeuren. Vakbonden en werkgevers kwamen dinsdagavond op het Catshuis om het akkoord te bekijken.


Centraal akkoord
De onderhandelaars hopen met de organisaties van werkgevers en werknemers een centraal akkoord te sluiten. Daarin zal loonmatiging centraal staan en wellicht de afspraak om de lonen de komende jaren te bevriezen. FNV-voorzitter Agnes Jongerius keerde zich zondag nog fel tegen de 'nullijn' voor de lonen de komende drie jaar en een verhoging van de AOW-leeftijd. Vakcentrales CNV en MHP wezen een hogere AOW-leeftijd niet van de hand.

Zes miljard
Het kabinet wil bijna 6 miljard investeren in de economie om de recessie te bestrijden, onder andere door de afschaffing van de vliegtaks, een sloopregeling voor oude bestelauto's,  de aanpak van jeugdwerkloosheid, investering in weg- en waterbouwprojecten, duurzame energie en isolatie van woningen en gebouwen.

Voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid komt de komende jaren 200 miljoen euro beschikbaar. Er wordt ongeveer 600 miljoen euro in  infrastructuurprojecten in de weg- en waterbouw geïnvesteerd. Voor onderhoud en het energiezuinig maken van onder meer scholen en ziekenhuizen komt de komende twee jaar 320 miljoen euro beschikbaar.

Het eerdere doel om deze kabinetsperiode tweehonderd grote windmolens in zee te zetten, wordt verdubbeld (investering van 160 miljoen euro). Er wordt ongeveer 400 miljoen euro geïnvesteerd in duurzame energie en isolatie in de woningbouw. Dit geld is bedoeld voor woningcorporaties en voor projectontwikkelaars die duurzaam of energiezuinig bouwen.

AOW-leeftijd
Volgens ingewijden zijn de partijen het er over eens dat er in 2011, het laatste jaar van dit kabinet, vijf à zes miljard euro bezuinigd gaat worden. Voorwaarde is wel dat de economie tegen die tijd voldoende hersteld is. Ook zou er een akkoord zijn over het geleidelijk verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Onduidelijk is nog vanaf welk jaar de AOW-leeftijd wordt opgetrokken en in welke stappen. 

Naar boven 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief