Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Gezocht: alternatief hogere AOW-leeftijd

25 mrt 09

De top van het kabinet en de sociale partners hebben een principe-akkoord gesloten. Het kabinet houdt in het sociaal akkoord vast aan het plan om de pensioenleeftijd op termijn te verhogen naar 67 jaar. Wel krijgen de sociale partners tot 1 oktober de tijd om alternatieven aan te dragen die evenveel geld opbrengen.


Onder meer de Sociaal Economische Raad (SER) buigt zich over dit vraagstuk.

Jongerius
"Ik heb het gevoel dat ik het plan vanavond van tafel heb gekregen," zei FNV-voorzitter Agnes Jongerius gisteravond. Zij is fel tegenstander van een hogere AOW-leeftijd en kondigde aan met goede alternatieven te zullen komen. Ze denkt daarbij aan het 'aftoppen' van dure hypotheken of verhoging van de inkomstenbelasting. Of deze alternatieven er inderdaad voor zullen zorgen dat het kabinet de pensioenleeftijd niet verhoogt, is volgens nog onzeker.

Bezuinigingen
De top van het kabinet, werkgevers en vakbonden overlegden gisteravond ongeveer vier uur in het Catshuis. Het kabinet wilde tijdens het overleg steun zoeken voor zijn aanpak van de financiële crisis. In het akkoord is sprake van het bevriezen van de lonen in de collectieve sector. Ook krijgen pensioenfondsen meer ruimte om de komende jaren hun financiële positie te verbeteren. De bezuinigingen van ongeveer 5 miljard zullen vanaf 2011 ingaan, het laatste jaar van deze kabinetsperiode. Voorwaarde is wel dat de economie dan voldoende is aangetrokken.

Investeringen
Verder wordt er de komende jaren voor bijna 6 miljard euro extra geïnvesteerd om de economie te stimuleren. Het geld gaat onder meer naar de aanpak van jeugdwerkloosheid, infrastructuur en het afschaffen van de vliegtax

Kamerfracties
De Tweede Kamerfracties van de regeringspartijen hebben zich ook achter het akkoord geschaard. PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer zei dat haar fractie unaniem heeft ingestemd met het crisisplan. Het CDA steunde de crisismaatregelen met applaus voor het werk van fractievoorzitter Pieter van Geel en de ChristenUnie "ziet het akkoord als het nemen van verantwoordelijkheden in tijden van crisis".

Forse investeringen in de toekomst van Nederland
"We investeren fors in de toekomst van Nederland, in mensen, in economische kansen en in de veerkracht van de samenleving.", aldus premier Jan Peter Balkenende vandaag. De plannen moeten Nederland door de recessie slepen en tegelijk de overheidsfinanciën op de langere termijn gezond houden.

Samen
Bij de aanpak van de financiële crisis is een bijdrage van iedereen noodzakelijk, zei Balkenende. "Alleen samen kunnen we de veerkracht opbrengen om zo snel mogelijk de weg omhoog weer in te slaan."

Oppositie
De oppositiepartijen hebben weinig positief gereageerd op de crisismaatregelen van het kabinet. "Drie keer niks", "vaag en weinig inspirerend" en "buitengewoon zwak"  zijn enkele reacties op het akkoord.  

Naar boven

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief