Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Hoofdpunten slotverklaring Afghanistan-top

31 mrt 09

In de slotverklaring van de top over Afghanistan is vastgelegd dat de VN een centrale rol krijgt in het land. De VN moet vanuit iedere provincie de hulp coördineren en de regering steunen. Enkele punten uit de slotverklaring.


Civiel en militair
- Goede civiele programma's zijn net zo noodzakelijk als militaire inzet.
- De strijd tegen terrorisme in Afghanistan wordt vastbesloten voortgezet. De deelnemers herbevestigen dat zulke criminele netwerken een bedreiging voor de hele wereld zijn.
- De opbouw en training van de politie en het leger in Afghanistan blijft een prioriteit.

Bestuur
- Bevordering van goed bestuur. Dat betekent hulp bij de (voorbereiding van) de verkiezingen in Afghanistan in augustus. Die moeten eerlijk en transparant verlopen. Het is belangrijk dat ook vrouwen kunnen stemmen. Er moeten trainingen komen om het openbare bestuur, van lokaal tot op regeringsniveau, te verbeteren.

Economische groei
- De versnelling van de economische groei. Dat betekent dat hulpprogramma's moeten worden gestroomlijnd en dat er heldere doelstellingen moeten komen die zijn gebaseerd op de behoeften van de Afghanen zelf. Landbouw, handel en private sector moeten een impuls krijgen. Ook moeten er banen komen in belangrijke sectoren, zoals de mijnbouw en de bouwnijverheid.

Terreur
- De veiligheid verbeteren. Dat betekent dat de politie en het leger in Afghanistan snel extra manschappen krijgen, zodat ze zelf de terreur kunnen bestrijden en voor veiligheid kunnen zorgen. Ook moet er een samenhangende aanpak komen van de papaverteelt. Verder moeten de Afghanen, de NAVO-landen en regionale partners de grenzen beter bewaken om illegale doorvoer van drugs en wapens tegen te gaan.
- Verbreding van de regionale samenwerking. Die moet ervoor zorgen dat terrorisme doelmatiger wordt bestreden, zoals al-Qaeda en andere terreurnetwerken. Afghanistan, Pakistan en de NAVO/ISAF moeten hierbij samenwerken. Ook moeten infrastructuurprojecten beter afgestemd worden.

Naar boven

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief