Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Reacties op de separeercijfers

7 apr 09

Reactie van het Ministerie van Volksgezondheid
1) Het beleid van de minister is er nu al op gericht om dwang- en drangmaatregelen terug te dringen, want langdurig separeren is een ernstige maatregel.
2) De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt intensief toezicht op langdurig separereren.

Morgen (8 april) is er een debat in de Tweede Kamer hierover met de minister. Om niet vooruit te lopen op dit debat kan de minister op 7 april niet in de studio reageren. Voor verdere duiding van de cijfers verwijzen we naar de IGZ.

Reactie GGZ Nederland

Brancheorganisatie GGZ Nederland is niet verrast door de cijfers over langdurige separatie. Maar het is voor hun wel een nieuw signaal om het isoleren van patiënten verder terug te dringen. Dat is al bestaand beleid, dus dat wordt voortgezet.

De reactie van de Inspectie (IGZ)
Over de aangeleverde cijfers
134 langdurige separaties over een periode van 5 jaar zijn er gemiddeld 27 per jaar. Eén patiënt kan meer dan 1 keer gesepareerd worden. Het is het aantal separaties en niet het aantal patiënten dat geregistreerd is. Langdurige separatie wil niet zeggen dat het een aaneengesloten separatie is! Meestal zal het gaan om een situatie waarbij een patiënt af en toe of regelmatig delen van de dag of nacht wordt gesepareerd. Het is zeker dat de cijfers deels een vertekend beeld geven; als bij aanvang wordt gesepareerd EN dwangmedicatie wordt toegepast, dan wordt de dwangbehandeling pas afgemeld als alle dwang ‘eraf’ is; de separatie kan dan al lang beëindigd zijn terwijl de dwangmedicatie nog doorloopt. De IGZ is in principe tegen langdurig separeren.

Beleid
De IGZ wil dat waar mogelijk separatie wordt voorkomen en wil dat instellingen het aantal separaties en de duur ervan terugdringen. Dwang, waaronder separatie, is niet altijd te voorkomen en kan noodzakelijk zijn om de patiënt tegen zichzelf en zijn omgeving te beschermen. Het moet wel zo beperkt, veilig en zo patiëntgericht mogelijk worden toegepast. De IGZ wil dat instellingen aangeven dat bij elke separatie aantoonbaar afgewogen is of het wel noodzakelijk is. De IGZ wil dat instellingen aantoonbaar maken dat ze hun uiterste best doen om de separatie zo snel mogelijk te beëindigen.

Toezicht
In 2008 heeft de IGZ het separeerbeleid onderzocht. In 2008 bezocht de IGZ 40 gesloten opnameafdelingen voor volwassenen.
2009 zal geheel in het teken staan van het verder terugdringen van langlopende separatie. Hiertoe toetst de IGZ in 2009 minimaal minimaal 150 langlopende separaties ter plaatse bij alle GGZ-instellingen. In 2009 zal de IGZ verder vervolgonderzoek doen naar het separeer- en beëindigingbeleid van 40 andere gesloten opnameafdelingen voor volwassenen. In 2009 zullen ook alle kinder- en jeugdpsychiatrische klinieken doorgelicht worden op hun separeer- en beëindigingbeleid. Instellingen worden door de IGZ gehouden aan de afspraak die in het kader van de projecten Dwang en Drang is gemaakt: separaties moeten jaarlijks met 10% worden teruggedrongen.

Naar boven

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief