Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Paddoverbod niet van de baan

14 apr 09

Het gerechtshof in Den Haag vindt het paddoverbod niet onrechtmatig. Dat heeft het hof vandaag geoordeeld in een kort geding dat een groot aantal smartshophouders en hun belangenvereniging VLOS hadden aangespannen tegen de staat.

De uitspraak betekent dat het verbod - dat sinds 1 december van kracht is - geldig blijft.

Aannemelijk
De smartshophouders vinden dat niet wetenschappelijk is aangetoond dat paddo's schadelijk zijn voor de gezondheid. Verder vinden ze dat minister van Volksgezondheid Ab Klink een schadevergoeding had moeten aanbieden voor het verlies aan omzet dat de branche zegt te lijden. Maar het hof vindt dat Klink voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat een aantal ernstige incidenten, die aan het verbod vooraf ging, wel degelijk met het gebruik van hallucinerende paddestoelen te maken had. Het ging onder meer om een Frans meisje die onder invloed van paddo's zou zijn geweest toen ze in maart 2007 zelfmoord pleegde in Amsterdam door van een viaduct te springen.

Omzet
Klink hoeft van het hof ook geen schadevergoeding aan te bieden. Individuele smartshophouders kunnen hun veronderstelde omzetderving in een bodemprocedure tegen de staat aanhangig maken.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief