Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Baby Hendrikus mag naar huis

29 apr 09

Baby Hendrikus

De meervoudige kamer van de sector familie en jeugd van de rechtbank in Arnhem heeft bepaald dat baby Hendrikus teruggeplaatst mag worden bij zijn ouders.

De gezinsvoogdij-instelling had hiertoe vorige week beslist. Aangezien de Raad voor de Kinderbescherming het oneens was met dit besluit, is de zaak aan de kinderrechter voorgelegd.

Belang
Begin november vorig jaar besloot de de kinderrechter dat het niet in het belang van baby Hendrikus is als hij terugkeert naar zijn zwakbegaafde ouders. De rechter onderschreef hiermee de zorgen van de Raad voor de Kinderbescherming. "Behalve liefde vereist opvoeding ook andere vaardigheden", aldus de rechter. De ouders mogen hun kind zo vaak bezoeken als ze willen. Begin februari van dit jaar bepaalde de rechter, na onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, dat baby Hendrikus nog tot augustus nog uit huis geplaatst blijft. De kinderrechter laat ook een onafhankelijke psycholoog onderzoeken of de ouders Hendrikus zouden kunnen opvoeden. De verwachting is dat dat onderzoek eind juli zal zijn afgerond.

Pleeggezin
Baby Hendrikus blijkt echter niet langer in het huidige (tijdelijke) pleeggezin te kunnen blijven. De rechtbank heeft overwogen dat er door die ontstane situatie op dit moment twee alternatieven zijn: plaatsing in (opnieuw) een tijdelijk pleegezin of plaatsing bij de ouders. Dit laatste alternatief is het meest in het belang van de baby. Daarbij is in aanmerking genomen dat er, naar nu gebleken is, voldoende waarborgen zijn voor de veiligheid van de baby.

Naar huis
Aan de ouders wordt een zeer intensieve vorm van begeleiding en toezicht aangeboden door een instantie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Uit observatie is gebleken dat het contact tussen ouders en baby goed verloopt en er sprake is van contactgroei. De ouders worden in staat geacht hulp te aanvaarden. Zij beseffen dat de terugplaatsing van de baby een tijdelijke situatie is in afwachting van een definitieve beslissing over de uithuisplaatsing. De baby kan zich de komende periode (verder) aan de ouders hechten wat van belang is gezien hun blijvende rol in het leven van hun kind. Plaatsing van de baby in een (tijdelijk) pleeggezin zou betekenen dat dit hechtingsproces niet voldoende kan plaatsvinden, aangezien de baby het pleeggezin over enkele maanden weer zou moeten verlaten.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief