Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

VNO-NCW wil uitstel besluit over energiebedrijven

14 mei 09

Essent - RWE

VNO-NCW wil dat het kabinet de verkoop van de energiebedrijven Essent en Nuon stopt.

De werkgeversorganisatie schrijft in een brief aan de regering dat de energievoorziening te belangrijk is om een besluit over de verkoop van de bedrijven aan provincies en gemeenten over te laten.

Nationaal belang
Volgens VNO-NCW is er een nationaal belang in het geding en daarom wil de organisatie dat het kabinet regelt dat een besluit over de verkoop minstens drie maanden moet worden uitgesteld.

RWE
Het Duitse bedrijf RWE wil Essent overnemen. De miljardendeal gaat door als het 80 procent van de aandelen krijgt aangeboden. De provincie Noord-Brabant bezit 30,8 procent van de aandelen en kan daarmee de overname in zijn eentje blokkeren. Provinciale Staten stemden april jongstleden tegen verkoop. Dat gebeurde met twee stemmen verschil. De fracties van de PvdA en VVD stemden verdeeld. Tegenstanders zijn bang dat de opbrengst van de aandelen wegvloeit naar het Rijk, terwijl de provincie nu jaarlijks nog een winstuitkering krijgt.

Nuon
Energieconcern Nuon komt op termijn helemaal in handen van het Zweedse Vattenfall. Het energieconcern heeft 8,5 miljard euro in contanten over voor Nuon. Volgens bestuursvoorzitter Lars Josefsson van Vattenfall hebben beide bedrijven een sterke focus op duurzame energie, bijvoorbeeld uit wind, zonlicht en biomassa. Ook zijn beide bedrijven actief op het gebied van afvang en opslag van koolstofdioxide (CO2). Samen denken de bedrijven meer ruimte te krijgen om te investeren in dergelijke technologieën. In eerste instantie krijgt Vattenfall een minderheidsbelang van 49 procent in handen. Dat belang wordt in drie stappen uitgebreid naar 100 procent. Over zes jaar moet Nuon volledig in Zweedse handen zijn.

Veranderde situatie
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant menen dat de situatie waarin Provinciale Staten 'nee' hebben gezegd tegen de verkoop van Essent sindsdien 'wezenlijk' is veranderd. Het provinciebestuur wijst daarbij onder meer op het contract dat Essent en overnamekandidaat RWE deze week hebben afgesloten om investeringen in duurzame energie te garanderen. Morgen vindt een extra Statenvergadering plaats op verzoek van de oppositiepartijen.

Diederik Samson
PvdA-Tweede Kamerlid Diederik Samsom pleit er net als VNO-NCW voor om voorlopig nog geen besluiten te nemen over de verkoop van energiebedrijven. Hij dringt echter niet aan op een fusie van Nuon en Essent, omdat er dan een situatie dreigt waarin er nauwelijks of geen concurrentie meer is op de Nederlandse markt. Samsom vindt wel dat het Duitse RWE, dat geen goede reputatie heeft als het gaat om milieu, niet de juiste partner is voor Essent.

Spoeddebat
Vanavond vindt in de Tweede Kamer een spoeddebat plaats over de overname van Essent.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief