Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

CBS: Nederland in zeer stevige recessie

15 mei 09

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal ongekend sterk gekrompen: 4,5 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het gaat om de grootste krimp na de Tweede Wereldoorlog.

Bekijk ook de tabellen van het CBS (Pdf)


Somber
Dit bleek vandaag uit een eerste, voorlopige raming van het CBS. In vergelijking met het laatste kwartaal van vorig jaar kromp de economie 2,8 procent. Vooral de export en de investeringen liepen heel fors terug, aldus het CBS. In de eerste drie maanden van het jaar lag het volume van de uitvoer van goederen en diensten bijna 12 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2008. Vooral de invoer van duurzame consumptiegoederen en de invoer van investeringsgoederen daalden.

Ook de vooruitzichten zijn heel somber; eerder dit jaar voorspelde het Centraal Planbureau een krimp van de Nederlandse economie met 3,5 procent. Onlangs kwam het Internationaal Monetair Fonds met nog slechtere cijfers.

Consumptie
Voor het eerst in jaren was ook de consumptie van huishoudens lager. Huishoudens hebben in het eerste kwartaal 2,4 procent minder besteed dan vorig jaar. Vooral de bestedingen aan duurzame consumptiegoederen waren aanzienlijk lager. De grootste daling deed zich voor bij de aanschaf van nieuwe auto’s. Maar ook werd minder besteed aan woninginrichting, consumentenelektronica en kleding. Bij de diensten liepen vooral de uitgaven aan horeca en vliegreizen flink terug. Tenslotte namen ook de bestedingen aan voeding- en genotmiddelen af.

Werkloosheid
Het aantal banen is met bijna dertigduizend gestegen ten opzichte van vorig jaar, maar de werkloosheid is wel toegenomen. In het eerste kwartaal van 2009 waren er 27 duizend banen van werknemers meer dan in hetzelfde kwartaal van 2008. Deze groei van 0,3 procent was wel veel minder dan de banengroei in de afgelopen jaren.

Groei
De overheidsuitgaven zijn de enige bestedingen die groei laat zien. Vooral de reële uitgaven voor de zorg, maar ook die voor het openbaar bestuur namen toe. De uitgaven aan zorg zijn vorig jaar met ruim 6 procent gestegen naar 79 miljard euro. De bestedingen aan aanbieders van gezondheidszorg stegen met bijna 7 procent tot 46,4 miljard euro. Aan welzijnszorg werd 5,7 procent meer uitgegeven, tot een totaalbedrag van 30,2 miljard euro. De cijfers van het CBS hebben betrekking op alle zorg die in Nederland wordt verleend: gezondheidszorg, ouderenzorg, jeugdzorg, kinderopvang, sociaal-cultureel werk en kosten voor asielzoekerscentra.

Naar boven

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief