Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Wilders schokt Kamer en kabinet

29 mei 09

Voor de tiende keer was de Kamer bijeen voor het jaarlijkse Verantwoordingsdebat. En voor de tiende keer ging het nauwelijks over de resultaten van het kabinetsbeleid.


Onbegrip

Kabinet en Tweede Kamer zijn geschokt door de bijdrage van PVV-leider Geert Wilders aan het jaarlijkse Verantwoordingsdebat. Wilders uitte zijn onbegrip over de Nederlandse journaliste Joanie de Rijke die door de Taliban is verkracht, maar daar volgens hem vergoelijkende woorden over sprak. In de ogen van Wilders is dat "tekenend voor het morele verval van onze elite".


Afkeuring
Vrijwel alle fractievoorzitters reageerden meteen fel. Volgens hen schoffeerde Wilders met zijn opmerkingen de vrouw die zich verder niet kon verdedigen. Premier Jan Peter Balkenende sprak eveneens zijn afkeuring uit. "Ik vond die vergelijking eerlijk gezegd uiterst pijnlijk en smakeloos." De vrouw is volgens de premier door Wilders "op een beschamende manier" weggezet. "Ze is nu weer slachtoffer omdat ze zich hier niet kon verweren." Balkenende zei dat hij het gevoel had dat Wilders zich diep in zijn hart ook zou schamen voor zijn eigen optreden.

Verval
Wilders toonde zich totaal niet onder de indruk van de kritiek. Hij zei "voor geen millimeter" afstand te willen nemen van zijn woorden of zich te schamen. "Het morele verval van het goedpraten van een verkrachting is tekenend voor de elite waar u ook toe behoort. U kunt bezwaar maken tot u een ons weegt", wierp Wilders de premier voor de voeten. Een PVV-motie om het kabinet te laten opstappen werd alleen gesteund door het Kamerlid Rita Verdonk.

Begrip
Joanie de Rijke werd ontvoerd door de Taliban in Afghanistan. Ze werd verkracht en schreef er een boek over. Volgens Wilders is De Rijke in haar boek niet kwaad op haar verkrachter, maar toont ze begrip, heeft ze haar verstand overboord gezet en ontkent ze de werkelijkheid. Volgens hem om moslims niet te kwetsen, wat hij typerend vindt voor Nederland waarin alles wat fout is, zou worden goedgepraat.

Pijnlijk
De journaliste vindt de uitspraken van Wilders "heel, heel pijnlijk". In het radioprogramma Met Het Oog Op Morgen zei ze: "Ik was slachtoffer van een situatie waar ik zelf geen controle over had. Het morele verval van de elite heeft daar niets mee te maken. Hier wordt platte politiek bedreven op basis van mijn persoonlijk verhaal".

Botsing
Ook bij Prinsjesdag vorig jaar wees Balkenende de PVV-leider terecht, toen vanwege de manier waarop Wilders sprak over Marokkanen in Nederland. De emotionele botsing zorgde vandaag voor de enige opleving in een verder weinig verrassend debat. Jaarlijks laat het kabinet op Verantwoordingsdag zijn prestaties over het afgelopen jaar zien, maar tot onvrede van de politici zelf wil het debat erover maar niet spetteren. Volgens de oppositie valt er nauwelijks iets op te maken uit de grote cijferbrij en lijkt Verantwoordingsdag niet meer dan een propagandashow van het kabinet te zijn.

Ambitie
Balkenende erkende dat nog niet alles volgens wens verloopt, maar hij waarschuwde niet een karikatuur te maken. Volgens hem is het voor de democratie van groot belang vast te houden aan de ambitie om van Verantwoordingsdag naast Prinsjesdag "een tweede hoogtijdag" in het parlementaire jaar te maken. Uit de gepresenteerde jaarverslagen blijkt dat het kabinet bij meer dan 80 procent van de gestelde doelen op koers ligt. Ook de Algemene Rekenkamer is in haar oordeel redelijk tevreden. De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie toonden zich nog wel bezorgd over de verloedering van de openbareruimte en ernstige overlast. Dit is een van de terreinen waar het kabinet ook naar eigen zeggen niet op koers ligt. Volgens de coalitiepartijen moet het kabinet burgemeesters op het hart drukken dat ze hun bevoegdheden gebruiken om hard op te kunnen treden tegen overlastgevers.

Verdonk
PVV en het Tweede Kamerlid Rita Verdonk hebben donderdagavond het kabinet opgeroepen op te stappen en verkiezingen uit te schrijven. Volgens PVV-leider Geert Wilders heeft het kabinet ''geen flauw benul'' van wat er in de samenleving speelt. Het is niet de eerste keer dat de PVV moties indient om het kabinet weg te krijgen. Net als de voorgaande keren krijgt ook donderdag de motie verder geen steun.

Naar boven

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief