Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Telegraaf daagt staat voor rechter

8 jul 09

AIVD-hoofdkantoor

Tijdens onderzoek naar het lekken van mogelijke staatsgeheimen vanuit de AIVD blijkt niet alleen Telegraafjournaliste Jolande van der Graaf, maar ook de twee leden van de hoofdredactie maandenlang te zijn afgeluisterd en uitgepeild.

Dat schrijft De Telegraaf vandaag.

Eis
De Telegraaf eist nu - in een gezamenlijk optreden met de Nederlandse Vereiging van Journalisten en het genootschap van Hoofdredacteuren - dat de AIVD en het Openbaar Ministerie onmiddellijk moeten stoppen met het afluisteren, volgen en observeren van Telegraafjournalisten. Bovendien eisen zij dat de AIVD verantwoording aflegt over zeer vergaande opsporingsmethoden die werden toegepast.

Woedend
Hoofdredacteur van De Telegraaf, Sjuul Paradijs, was vorige maand al woedend over de inval in de woning van Jolande van der Graaf: "Na de schandalige gijzeling van twee Telegraaf-verslaggevers in 2006 heeft het Openbaar Ministerie (OM) helemaal niets geleerd. Opnieuw wordt een journalist in de persoonlijke levenssfeer ernstig geraakt in een poging om een lek van de AIVD te achterhalen. Dit is de zoveelste aanval op de persvrijheid."

Ook de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) was erg boos over de inval in de woning van de journaliste. Secretaris Thomas Bruning: "Het is onverstandig en een domme zet van het Openbaar Ministerie (OM) om op een privéadres en zonder vooraankondiging binnen te vallen. Als er al reden zou zijn om informatie op te vragen, dan zou het Justitie gesierd hebben om de juiste weg te bewandelen en dat is het sturen van een schriftelijk verzoek aan de redactie van De Telegraaf. De nu gekozen wijze is schadelijk voor het aanzien van de onafhankelijkheid van de journalistiek. Een journalist moet zijn bronnen altijd kunnen beschermen."

Afgeluisterd, gevolgd en geobserveerd
Maar nu blijkt dat tijdens onderzoek naar het lekken van mogelijke staatsgeheimen vanuit de AIVD niet alleen Telegraafjournaliste Jolande van der Graaf maandenlang afgeluisterd, gevolgd en geobserveerd is, maar ook telefoons van twee leden van de hoofdredactie zijn afgeluisterd en uitgepeild, is voor De Telegraaf de maat vol en eisen zij nu onmiddellijke stopzetting hiervan op straffe van een dwangsom.

NVJ
Volgens voorzitter Huub Elzerman komt de NVJ op voor nationale en internationale persvrijheid en is het daarom logisch dat de journalistenvereniging 'schouder aan schouder' optrekt met De Telegraaf. "Het betreft hier een grove schending van bronbescherming, nu blijkt dat journalisten onderling zijn afgeluisterd", aldus Elzerman. "Dit betekent dat een journalist geen enkele klokkenluider of burger nog kan garanderen dat ze als bron worden beschermd. Het vertrouwen is zo niet langer te waarborgen", aldus de NVJ-voorzitter.

Genootschap van Hoofdredacteuren
Voorzitter Arendo Joustra van het Genootschap van Hoofdredacteuren noemt de afluisterpraktijken van de AIVD 'ongehoord' en 'buiten proporties'. "Bij de AIVD is gelekt en in plaats van het lek op te sporen in eigen gelederen, kiezen ze de gemakkelijkste weg en pakken ze De Telegraaf. Afluisteren was alleen toegestaan bij levensbedreigende situaties of terrorisme, maar de basis van het verhaal was prutswerk van de AIVD, die met plak- en knipwerk een rapport van de Britse geheime dienst had overgeschreven."

Joustra vindt dat de krant alle recht heeft hierover te publiceren: "Om vervolgens een journalist te vervolgen, past niet in een democratie. Een democratie kan niet zonder openbaarheid".

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief