Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Kritiek op terreurbeleid overheid

10 jul 09

Het kabinet gaat alle maatregelen onderzoeken die in de afgelopen jaren zijn genomen om terrorisme te bestrijden. Dat hebben de ministers Ernst Hirsch Ballin (Justitie) en Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) vandaag aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.


Onsamenhangend

Terrorismebestrijders zijn ontevreden over het anti-terreurbeleid van het kabinet. De afzonderlijke anti-terreurmaatregelen zijn onsamenhangend en het beleid is onduidelijk en ongecoördineerd. Dat concludeert de commissie-Suyver, die onderzoek deed naar het beleid sinds de aanslagen van 11 september 2001 in New York.

Maatregelen
Na de aanslagen op de Twintowers in New York, de metro in Madrid en de moord op Theo van Gogh heeft Nederland maatregelen genomen om terroristische aanslagen te voorkomen. Er zijn camera's opgehangen, reizigers mogen gefouilleerd worden en door een wijziging in het strafrecht hoef je niet meer verdacht te zijn om te worden opgepakt.  Maar volgens het verslag van het onderzoek, dat in handen is van de NOS, zit er weinig tot geen samenhang in de afzonderlijke maatregelen.

Vervolgonderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat er grote onduidelijkheid bestaat over de uitvoering van anti-terreurbeleid op lokaal en nationaal niveau en wie daarvoor verantwoordelijkheid draagt. Terrorismebestrijders geven aan dat er voldoende mogelijkheden zijn om aanslagen te voorkomen, maar dat een ‘masterplan’ ontbreekt. De commissie adviseert een vervolgonderzoek. Het rapport moet nog in de ministerraad worden besproken.

Slagvaardigheid
In Nederland draagt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) verantwoordelijkheid voor de circa twintig instanties die betrokken zijn bij terrorismebestrijding. De NCTb is aangesteld om de samenwerking tussen de verschillende terrorismebestrijders te verbeteren, de regie te nemen over anti-terreurmaatregelen en de slagvaardigheid van de overheid te vergroten.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief