Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Politieagent voelt zich niet gesteund

22 jul 09 - Door Guido van Ophoven

Agenten hebben geen vertrouwen in hun eigen korpsleiding en de politiek. Tweederde van de agenten vindt dat de korpsleiding geen idee heeft wat er speelt op de werkvloer. Dat blijkt uit een enquête van de SP onder 8500 agenten.


Politiek
Ook politici weten niet wat de problemen in de praktijk zijn, zegt 91% van de agenten. Daarnaast vinden de geënquêteerde agenten dat de politie op een verkeerde manier wordt ingezet om de criminaliteit aan te pakken.

Te weinig tijd
Bijna driekwart van de agenten vindt dat wijkagenten te weinig tijd hebben om in de buurt aanwezig te zijn. Ook zegt bijna 70% dat de aanwezigheid van kleinschalige politieposten de veiligheid in de buurt kan vergroten.

Bureaucratie
De bureaucratie, zoals nieuwe computersystemen, zorgt ervoor dat bijna 40% van de agenten twijfelt of ze nog wel lang bij de politie willen blijven werken. Het plezier om bij de politie te werken is de laatste jaren dan ook bij 60% van de agenten afgenomen. 72% zegt ook dat het publiek onvoldoende waardering heeft voor de politie.

'Meer luisteren'

De SP houdt de enquête omdat ze “van de agenten zelf willen horen wat de problemen op dit moment zijn”. Volgens fractievoorzitter Agnes Kant (SP) moet de korpsleiding meer gaan luisteren naar de agenten die op straat rondlopen. De SP wil dan ook meer kleinere wijkposten waar agenten permanent een aanspreekpunt zijn voor mensen uit de buurt.

Bekijk hieronder de cijfers (De enquete gaat over nog meer vragen, maar dit zijn de eerste resultaten op de belangrijkste vragen):

Politici hebben voldoende kennis van de problemen op de werkvloer

Eens 3%
Oneens 91%
Weet niet 6%

De korpsleiding weet wat er speelt op de werkvloer
Eens 17%
Oneens 66%
Weet niet 17%

Het publiek heeft voldoende waardering voor de politie

Eens 15%
Oneens 72%
Weet niet 13%

Hoe waardeert u het werken bij de politie?
Zeer positief 9%
Positief 57%
Neutraal 24%
Negatief 9%
Zeer negatief 1%

Is deze waardering in de laatste jaren veranderd?
Ja, meer plezier 7%
Nee, niet veranderd 28%
Ja, minder plezier 60%
Geen mening 2%
Anders 3%

Hebben naar uw opvatting wijkagenten voldoende tijd om in de buurt aanwezig te zijn?
Ja 15%
Nee 71%
Geen mening 14%

Denkt u dat de aanwezigheid van kleinschalige politieposten de veiligheid in de buurt kan vergroten?
Ja 67%
Nee 25%
Geen mening 8%

Bent u van plan nog lang bij de politie te blijven?
Ja 57%
Twijfel: 30%
Nee 8%
Weet niet: 5%

BVH is gebruiksvriendelijk en werkt goed
Ja 6%
Nee 90%
Geen mening 4%

NB: Negen op de tien agenten zegt niet goed te kunnen werken met het nieuwe computersysteem Basisvoorziening Handhaving (BVH), dat nu in veel korpsen wordt gebruikt en dit jaar overal verplicht moet worden ingevoerd.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief