Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Karadzic: 'Dutchbatters deden hun best'

29 jul 09

De Nederlandse VN-militairen van Dutchbat hebben in 1995 in Srebrenica hun best gedaan onder moeilijke omstandigheden. Dit stelt Radovan Karadzic, de toenmalige Bosnisch-Servische leider.


Aanklacht

Op dit moment voert het Joegoslavië Tribunaal een langslepend proces tegen Karadzic. Hij staat terecht wegens verdenking van onder meer genocide en deportage. Woensdag zei hij in een interview met het persbureau ANP dat het noodzakelijk was voor het Bosnisch-Servische leger om in actie te komen tegen de voortdurende aanvallen van Bosnische moslims vanuit de enclave Srebrenica op omliggende Servische dorpen.

Oneerlijk
Volgens Karadzic is Dutchbat aan 'oneerlijke kritiek' blootgesteld voor de gebeurtenissen in Srebrenica: 'Gelet op de geringe omvang van de strijdmacht die naar Srebrenica is gestuurd, was het een missie die gedoemd was te mislukken.' Toen de Nederlanders naar Srebrenica werden uitgezonden, 'was het bij de Verenigde Naties alom bekend dat Srebrenica geen neutraal veilig gebied was, maar een bolwerk van het Bosnische moslimleger'.

De waarheid
Dutchbat had 'noch de menskracht noch het politieke mandaat' om deze problemen op te lossen. 'Ik hoop dat door mijn proces het Nederlandse publiek de waarheid over deze gebeurtenissen zal ontdekken en zal begrijpen dat hun jongens hun best deden in moeilijke omstandigheden.'

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief