Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Geen andere strategie in Afghanistan

8 sep 09

De twee Nederlandse doden die binnen twee dagen in Uruzgan vielen, leiden niet tot een andere strategie van het leger. Dat heeft commandant van de taskforce Uruzgan, Marc van Uhm, gezegd.


Bermbom
Voor de tweede keer binnen anderhalve dag is een Nederlandse militair om het leven gekomen in de Afghaanse provincie Uruzgan. De 44-jarige sergeant-majoor Mark Leijsen sneuvelde maandag toen hij in een open terreinwagen op een bermbom reed. Drie andere Nederlandse militairen en een Afghaanse tolk raakten bij de aanslag gewond. Hun situatie is niet levensbedreigend.

Vuurgevecht
Generaal Van Uhm beklemtoonde dat bermbommen nog steeds de grootste dreiging vormen voor zowel buitenlandse troepen als de Afghaanse bevolking. De zogeheten geïmproviseerde explosieven maakten herhaaldelijk slachtoffers onder de Nederlandse troepen in Uruzgan. De 26-jarige commando Kevin van de Rijdt, die zondagmiddag sneuvelde, was verwikkeld geraakt in een vuurgevecht met vermoedelijke Talibanstrijders.

Afghaanse militairen
Sinds de Uruzganmissie in 2006 begon, zijn 21 Nederlandse militairen om het leven gekomen. Sergeant-majoor Leijsen behoorde tot een team dat Afghaanse militairen traint, zowel in de nabijheid van de basis Kamp Holland als tijdens operaties. ‘Door het werk van Mark en deze teams ontwikkelt het Afghaanse leger zich in snel tempo’, zei genaal Van Uhm.

Wisselend succes
Onderofficier Leijsen, wiens geniebataljon gelegerd is in Wezep, sneuvelde in de regio Deh Reshan, die amper onder Nederlandse controle staat. Hij nam deel aan een operatie die juist bedoeld is om ‘stevig’ voet aan de grond te krijgen. De Nederlanders proberen, met wisselend succes, hun invloedssfeer (de zogeheten inktvlek) uit te breiden. Waar mogelijk vestigen zij of Afghaanse veiligheidstroepen zich permanent. 

Steun
Minister Eimert van Middelkoop (Defensie) is bitter over de dood van de twee Nederlandse militairen, omdat ze betrokken waren bij operaties die de situatie in Uruzgan ten goede komen. Hij gaat uit van de ongebroken steun van de Nederlandse bevolking voor de
missie.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief