Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Kabinet wil radicale maatregelen

12 sep 09

De Miljoenennota die het kabinet dinsdag presenteert, kijkt veel verder dan de begroting van 2010. Het kabinet roept op tot "een breed maatschappelijk debat".  


Het kabinet wil kijken "hoe we er, weliswaar met minder middelen, toch voor kunnen zorgen dat Nederland er in 2020 schoner, slimmer, sterker, solidair en solide" voorstaat.

Moeilijke keuzes
Dat staat in de inleiding van de miljoenennota die het kabinet dinsdag op Prinsjesdag presenteert. Daarin stelt minister Wouter Bos (Financiën) dat gezien de financiële gevolgen van de economische crisis moeilijke keuzes onvermijdelijk zijn. Eerder werd al bekend dat het kabinet op Prinsjesdag "heroverwegingen" aankondigt op een groot aantal terreinen. Het kabinet heeft ruim twintig ‘beleidsterreinen’ benoemd, waaronder gezondheidszorg, sociale zekerheid en veiligheid. Commissies moeten op elk van deze gebieden vóór het zomerreces in kaart brengen hoe er 20 procent op de uitgaven kan worden bespaard. In totaal gaat het om 30 tot 35 miljard euro.

Verkiezingen
Onderwerpen die tot dusverre taboe waren – zoals het ontslagrecht en de hypotheekrenteaftrek – komen serieus ter tafel. Bij de onderhandelingen over het crisispakket in maart werden die binnen de kortste keren onbespreekbaar verklaard. Als de inventarisatie in juni is afgerond, zal het kabinet besluiten welke de maatregelen het daadwerkelijk wil nemen. Sommige zijn zo fundamenteel dat er eerst verkiezingen gehouden moeten worden. Daar staat tegenover dat de coalitiepartijen niet de indruk willen wekken dat ze bang zijn moeilijke beslissingen te nemen.

Recessie
De gevolgen van de recessie voor de gemiddelde burger blijven in 2010 nog binnen de perken. Eerder bleek dat een gemiddeld huishouden er een kwart tot een half procent op achteruit gaat. De werkloosheid stijgt tot 615 duizend. Dat is een forse toename, maar minder dan verwacht.

(Bron: ANP/Volkskrant)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief