Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

"Kabinet zal snel de knoop doorhakken"

30 sep 09

Dag van de waarheid voor AOW-advies

Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) heeft, nadat het overleg tussen de sociale partners over verhoging van de AOW-leeftijd was stukgelopen, laten weten dat het kabinet snel duidelijk zal maken op welke wijze het de AOW-leeftijd wil verhogen naar 67 jaar.


Volgens de minister spreekt de ministerraad er komende vrijdag al over, maar dat kabinetsberaad zal nog niet leiden tot een concreet wetsvoorstel.

Aanknopingspunten
Het kabinet zal kijken in hoeverre de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers toch aanknopingspunten kunnen bieden voor een besluit over verhoging van de AOW-leeftijd, aldus Donner.

Werkgevers
Eerder vandaag gaven de werkgevers aan geen heil meer te zien in de AOW-onderhandelingen. "Vier maanden niet bewegen. Het is voorbij", stelde de zegsman van de werkgevers, waarbij hij bedoelde dat de vakbeweging in de onderhandelingen niet wilde bewegen."De vakbonden wilden van meet af aan geen wezenlijke stappen zetten om de leeftijd te verhogen. Hun plannen zijn gebouwd op drijfzand en leiden alleen in schijn tot een hogere pensioenleeftijd en zijn om die reden niet aanvaardbaar".

Vakbonden
De vakbonden zijn woedend over het afbreken van het AOW-overleg in de Sociaal-Economische Raad (SER) door de werkgevers. FNV-voorzitter Jongerius verweet de werkgevers dat zij in moeilijke economische tijden hun verantwoordelijkheid ontlopen. De manier waarop dit gebeurde zette kwaad bloed. De werkgevers meldden kort voor een gepland topoverleg dat zij er geen vertrouwen meer in hadden.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief