Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Toekomst DSB onzeker

13 okt 09

Het akkoord voor gedupeerden van DSB Bank, dat afgelopen donderdag werd gesloten met de Stichting Steunfonds Probleemhypotheken en DSB, mocht niet worden ondertekend door toedoen van de Nederlandsche Bank (DNB). Het bleef daarom bij een mondelinge overeenkomst.


Wellink
Dit zei Jelle Hendrickx, voorzitter van het steunfonds, maandagavond in NOVA. Het motief hiervoor was een mogelijke precedentwerking voor andere banken, die volgens Hendrickx in het verleden meer dan de helft van de verstrekte hypotheken niet conform de gedragscode voor hypothecaire leningen hadden opgesteld. Bankpresident Wellink heeft desgevraagd ontkend. Het steunfonds wil 3.000 gedupeerden helpen. Van hen hebben pas twintig een regeling afgesproken met DSB.

Faillissement
Tevens verklaarde Hendrickx dat hij juridische actie wil ondernemen tegen Pieter Lakeman, voorzitter van de Stichting Hypotheekleed, die op 1 oktober rekeninghouders had opgeroepen geld weg te halen bij DSB. Hij voert hierover vandaag beraad met zijn achterban. “Door een faillissement van DSB zal de bank snel activa moeten verkopen, waardoor vermogen verloren zal gan. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de schadevergoeding,” aldus Hendrickx.

Onzekerheid
De twee bewindvoerders die gisteren zijn aangesteld, gaan vandaag verder met hun onderzoek bij de bank. Ze bekijken of er een doorstart mogelijk is, anders gaat DSB failliet. Hoe lang het onderzoek gaat duren is nog niet duidelijk. Tot die tijd verkeren ook rekeninghouders bij DSB in onderzekerheid. Ze kunnen vandaag en morgen nog maximaal 250 euro pinnen bij andere banken. Daarna is niet duidelijk hoe ze aan hun geld moeten komen.

Curator
Minister Bos heeft wel gegarandeerd dat spaarders hun geld niet kwijt zijn, behalve als het gaat om bedragen van meer dan honderdduizend euro. De aangestelde bewindvoerders zullen ervoor zorgen dat spaarders hun tegoeden tot de maximale grens van het depositogarantiestelsel van 100.000 euro terugkrijgen. Volgens Wellink zijn 350.000 tot 400.000 spaarders getroffen. Ruim 4.000 mensen hadden meer dan 100.000 euro op hun DSB-rekening staan en zullen het resterende bedrag via de curator terug moeten proberen te krijgen.

Doorstart
Onder regie van DNB heeft DSB het afgelopen weekend geprobeerd een doorstart te maken met behulp van een consortium van vijf banken. Onderhandelingen met ABN Amro, ING, Fortis, SNS en Rabobank liepen echter op niets uit omdat de banken de risico’s van claims van gedupeerde hypotheekklanten van DSB te hoog vonden. Ook zouden ze vrezen voor mogelijke verliezen op verstrekte kredieten. De besprekingen bij DNB in Amsterdam duurden tot diep in de nacht.

Forse bedragen
Wat de consequenties van het einde van DSB zijn voor eigenaar Dirk Scheringa is nog niet bekend. Scheringa leende de afgelopen jaren forse bedragen met Dirk Scheringa Beheer van de DSB Bank. In 2008 bedroeg de lening in totaal 74,6 miljoen euro. Dat geld gebruikte Scheringa onder meer voor zijn kunst- en sportactiviteiten. Hij is eigenaar van voetbalclub AZ en het Scheringa Museum voor Realisme in Spanbroek.

Banen
De vakbonden FNV en De Unie maken zich ernstig zorgen over de ruim 1.600 werknemers van de DSB Bank. Een woordvoerder van De Unie zei vanochtend dat de werknemers in het beste geval te maken krijgen met een ingrijpende reorganisatie als de bank een doorstart maakt. Bij een faillissement verliezen de meeste werknemers waarschijnlijk hun baan.

Naar boven

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief