Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Stapsgewijze verhoging AOW

14 okt 09

De coalitiepartijen en het kabinet zijn dicht bij een akkoord over verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Iedereen die per 1 januari 2010 ouder is dan 55 kan nog steeds op zijn 65e genieten van de AOW. Mensen die jonger zijn moeten langer doorwerken.


Dinsdag werden de hoofdlijnen bekend van een mogelijk akkoord, maar ingewijden zeiden vandaag dat in de uitwerking nog lastige knopen moeten worden doorgehakt.

Stapjes
Onderdeel van het voorstel is dat de AOW-leeftijd in 2020 eerst naar 66 wordt verhoogd. Daarna zou de pensioenleeftijd in stapjes kunnen worden opgetrokken van twee maanden per jaar. Dat betekent dat de AOW-leeftijd in 2026 op 67 jaar ligt. Dat hebben ingewijden in Den Haag gezegd. De onderhandelaars wilden dinsdagavond zelf niet inhoudelijk ingaan op het resultaat van hun gesprekken.

Onderdelen
Minister Piet Hein Donner en staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken zeiden na urenlang beraad met de coalitiepartijen uitsluitend dat er woensdag verder wordt gesproken. Volgens Klijnsma moeten vele onderdelen worden afgewikkeld. Het kabinet wil vrijdag een definitief besluit nemen. De fractievoorzitters van CDA, PvdA en ChristenUnie in de Tweede Kamer gaven na afloop van de onderhandelingsronde over een AOW-compromis geen enkel commentaar.

Lager
De partijen hebben ook gesproken over een alternatief waarbij de stap naar 67 in 2026 in één keer wordt genomen, omdat het lastig zou zijn om de aanvullende pensioenen aan te passen aan een geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd. Verder wordt ook bekeken of mensen die kunnen aantonen dat ze tussen veertig  en 45 jaar hebben gewerkt, de vrijheid houden om toch op hun 65e verjaardag te stoppen met werken. Dat betekent wel dat ze genoegen moeten nemen met een AOW-uitkering die 5 tot 8 procent per jaar lager uitvalt.

Zware beroepen
Een vraagstuk is verder hoe om te gaan met zware beroepen. Minister Donner heeft dit voorjaar al gezegd dat mensen die dicht bij hun pensioen zitten en 55-plus zijn, ontzien worden. Zo ontstaat een wachttijd waarbinnen werkgevers en vakbonden de arbeidsomstandigheden in zware beroepen zodanig kunnen aanpassen dat mensen niet meer versleten zijn voor hun pensioen.

Crisis
Het kabinet besloot dit voorjaar dat de pensioenleeftijd omhoog moet om gevolgen van de vergrijzing op te vangen en om de overheidsfinanciën op orde te brengen na de economische crisis. Toen werd gezegd dat de maatregel 4 miljard euro oplevert, als met de AOW-aanpassing ook de leeftijd van aanvullende pensioenen omhoog gaat.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief