Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

'Voeren' getuige onderwerp moordproces

9 nov 09

Zware dobber voor OM

Het liquidatieproces-Passage staat vandaag geheel in het teken van een heikele kwestie: heeft het Openbaar Ministerie (OM) op ongeoorloofde wijze informatie verstrekt aan kroongetuige La S.?


De rechtbank heeft alle in het proces betrokken advocaten uitgenodigd aan het debat hierover deel te nemen.

Daderinformatie
Vorige maand betoogde advocaat Nico Meijering dat La S. aantoonbaar is voorzien van daderinformatie door politie en justitie. De kroongetuige heeft dit zelf in verhoren aangegeven. Op 12 oktober zei officier van justitie Betty Wind dat zij La S. in de marge van een verhoor "zeer waarschijnlijk" heeft geïnformeerd over enkele details in het onderzoek naar de moord op drugs- en vastgoedhandelaar Kees Houtman. Maar vandaag is zij teruggekomen op haar die verklaring.

'Geen concrete herinneringen'
De eerdere verklaring van Wind kwam erop neer dat zij de informatie - details over de moord op Kees Houtman in november 2005 - aan La S. moet hebben verstrekt, maar dat zij daar geen concrete herinneringen aan heeft. Het ging dus om een conclusie van de aanklaagster. De betekenis van de verklaringen van La S. is onmiskenbaar groot: het proces-Passage staat of valt met zijn getuigenissen.

CIE
Maar vandaag zei Wind dat het naar alle waarschijnlijkheid niet zijzelf is geweest die de informatie heeft gegeven, maar rechercheurs van de Criminele Inlichtingendienst (CIE). Die hebben dit onlangs overigens ontkend. Wind baseerde haar nieuwe conclusie op een nadere studie van de verhoortapes, waarin de kroongetuige dit zou hebben opgemerkt.

Ontevreden
De rechtbank toonde zich bepaald niet content met de nieuwe verklaring van Wind, ook al omdat al maanden geleden is gebleken dat de CIE'ers over bepaalde details met La S. hebben gepraat. De rechtbank verwijt Wind dat zij processtukken niet goed heeft gelezen.

Kroongetuige
Hoofdrolspeler La S., is kroongetuige van justitie. Hij deed een boekje open over zijn betrokkenheid bij de moord op Kees Houtman, in november 2005. Houtman, een bekende van Willem Holleeder, werd geliquideerd op dezelfde dag dat in Thailand John Mieremet werd vermoord.

Verklaring
La S. heeft in het diepste geheim verklaringen afgelegd over zijn rol én over zijn opdrachtgevers. Hij heeft namen genoemd uit alle geledingen van de onderwereld om definitief te breken met zijn verleden. Als kroongetuige staat hij zelf ook terecht maar in ruil voor zijn verklaringen zal hij een lagere strafeis krijgen voor de moord op Kees Houtman.

Betrouwbaarheid
De liquidatie van Kees Houtman zou La S. samen met zijn toenmalige criminele partner Jesse R. hebben uitgevoerd. Meijering en andere advocaten hebben herhaaldelijk hun twijfels geuit over de betrouwbaarheid van La S.' verklaringen over deze moord.

Doodzonde
Het 'voeren' van informatie aan een getuige geldt als een doodzonde in het strafrecht. De betekenis van de verklaringen van La S. is onmiskenbaar groot: het proces-Passage staat of valt met zijn getuigenissen. De rechtbank vond de uitleg van officier Wind op 12 oktober niet toereikend. Daarom wil het rechtscollege de kwestie vandaag andermaal aan de orde stellen.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief